Du er her:

Strømstøtte for husholdninger februar 2023


Støttesats for februar ble 50,49 øre/kWh for prisområde NO1 (Oslo)

Gjennomsnittsprisen ble 114,88 øre/kWh (markedspris/spotpris)

På RME sine nettsider finnes informasjon om månedens støttesats. Les mer her

Gjeldende rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumsbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %


Formel for støttesatsen:
(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva


Støttesats for februar 2023:

(114,88 øre/kWh - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25 = 50,49 øre/kWh

NordPool's Markedspris (spotpris) eks. mva. finner du her
For norske priser velg NOK i stedet for EUR, og se priser for Oslo - Prisområdet NO1

Ordningen er uavhengig av hvilken strømavtale man har med sin strømleverandør!

Les mer om strømstøtten på våre nettsider her

Reguleringsmyndighetene for energi i NVE (RME) administrerer ordningen overfor nettselskapene, les mer her