Du er her:

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har vedtatt en ordning om kompensasjon for de høye strømprisene. Les om ordningen på Regjeringens sine sider her

Ordningen gjelder for private husholdninger (boliger), og administreres av nettselskapene. Kompensasjon blir automatisk trukket fra nettleiefaktura uavhengig av hvilken avtale du har med din strømleverandør.

  • Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2023, med forslag om forlengelse ut 2023
  • Ordningen gjelder ikke for fritidsbolig, hytter eller næringskunder.

Griug AS sine nettkunder tilhører prisområde NO1 (Oslo):
Nettselskapene mottar informasjon om støttesatsene fra NVE (RME)

Regjeringen har vedtatt endring av støtteandelen for husholdningskunder:
90 % for september 2022 - mars 2023,
80 % for april - august 2023,
og 90 % for september - desember 2023. Se strømstønadsloven her

Periode  Støttesats NO1 (Oslo) Støtteandel
Desember 2022 223,51 øre/kWh 90 %
November 2022 *  47,89 øre/kWh 90 %
Oktober 2022 69,58 øre/kWh 90 %
September 2022  324,77 øre/kWh 90 %
August 2022 274,29 øre/kWh 80 %
Juli 2022 96,90 øre/kWh 80 %
Juni 2022 80,19 øre/kWh 80 %
Mai 2022 94,97 øre/kWh 80 %
April 2022 104,00 øre/kWh 80 %
Mars 2022 117,04 øre/kWh 80 %
Februar 2022 50,54 øre/kWh 80 %
Januar 2022 70,63 øre/kWh 80 %
Desember 2021 73,65 øre/kWh 55 %

* For sluttoppgjør i november har NVE besluttet at nettselskapet skal legge støttesatsen for oktober til grunn. Les mer om meldingen til NVE her.

Landbruk som har fellesmåler både for privat- og næringsforbruk.
Er måleren registrert som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen fra start. I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næringsforbruk ikke være omfattet av ordningen.

  • Landbruksdepartementet vil i egen forskrift regulere hvordan jordbruk skal inkluderes i ordningen. Les mer om dette i regjeringens nyhetssak om egen strømpakke for jordbruk her
  • Les om ordningen på Landbruksdepartementet sine sider her
  • Veileder for jordbruks- og veksthusproduksjon les her

 

Om du får kompensasjon avhenger av om ditt strømanlegg er registrert med næringsgruppe for bolig.

Kunder som ikke har fått kompensasjon, men som kan dokumentere at deres anlegg er registrert som bolig i offentlig eiendomsregisteret, kan sende dokumentasjonen til kundeservice@griug.no.

Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe , må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Les mer om Regjeringens sin strømprispakke "kompensasjon for høye strømpriser" på NVE sine nettsider her 

Nye krav om bruksendring for å få strømstøtte til forbruk i fritidsboliger fra 01.10.22

Om dispensasjon eller uttalelse er gitt, må man i tillegg søke om bruksendring (evt. gjennom samme søknad). Både varig og midlertidig bruksendring er et søknadspliktig tiltak, jf. pbl. § 20-1 bokstav d. Nye tiltak skal i utgangspunktet tilfredsstille tekniske krav iht. TEK17. Hvis hytta ikke oppfyller alle krav, må man oppgradere bygget eller søke fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.

Kommunen må foreta byggesaksbehandling – det er ikke lenger tilstrekkelig med dispensasjon eller uttalelse fra plan. Det er først ved ferdigattest for bruksendringen at bygget kan tas i bruk som helårsbolig. Det er også da bygningstype og næringsgruppe kan endres til bolig i Matrikkelen.

Les RME sin nye veileder her

Les artikkel fra Statsforvalteren i Innlandets: Ingen snarvei til strømstøtte på hytte

Skatteetatens informasjon: Dette bør du vite om flytting til hytta


Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen klikk her


Kompensasjonsordning for borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap

Les mer om ordningen her