Du er her:

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har vedtatt en ordning om kompensasjon for de høye strømprisene. Les om ordningen på Regjeringens sine sider her

Ordningen gjelder for private husholdninger (boliger), og administreres av nettselskapene. Kompensasjon blir automatisk trukket fra nettleiefaktura uavhengig av hvilken avtale du har med din strømleverandør.

 • Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2023, med forslag om forlengelse ut 2023
 • Ordningen gjelder ikke for fritidsbolig, hytter eller næringskunder.

Griug AS sine nettkunder tilhører prisområde NO1 (Oslo):
Nettselskapene mottar informasjon om støttesatsene fra NVE (RME)

Regjeringen har vedtatt endring av støtteandelen for husholdningskunder:
90 % for september 2022 - mars 2023,
80 % for april - september 2023,
og 90 % for oktober - desember 2023. Se strømstønadsloven her

Periode  Støttesats NO1 (Oslo) Støtteandel
April 2023 40,94 øre/kWh 80 %
Mars 2023 47,96 øre/kWh 90 %
Februar 2023 50,49 øre/kWh 90 %
Januar 2023 63,66 øre/kWh 90 %
Desember 2022 223,51 øre/kWh 90 %
November 2022 *  47,89 øre/kWh 90 %
Oktober 2022 69,58 øre/kWh 90 %
September 2022  324,77 øre/kWh 90 %
August 2022 274,29 øre/kWh 80 %
Juli 2022 96,90 øre/kWh 80 %
Juni 2022 80,19 øre/kWh 80 %
Mai 2022 94,97 øre/kWh 80 %
April 2022 104,00 øre/kWh 80 %
Mars 2022 117,04 øre/kWh 80 %
Februar 2022 50,54 øre/kWh 80 %
Januar 2022 70,63 øre/kWh 80 %
Desember 2021 73,65 øre/kWh 55 %

* For sluttoppgjør i november har NVE besluttet at nettselskapet skal legge støttesatsen for oktober til grunn. Les mer om meldingen til NVE her.

Om du har rett på strømstøtte avhenger av om ditt strømanlegg er registrert med næringsgruppe for bolig (husholdning).

Kunder som ikke har fått strømstøtte, men som kan dokumentere at deres anlegg er registrert som bolig i offentlig eiendomsregisteret, kan sende dokumentasjonen til kundeservice@griug.no.

Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe , må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Les mer om Regjeringens sin strømprispakke "kompensasjon for høye strømpriser" på NVE sine nettsider her 

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen klikk her


BOLIGSELSKAP

Kompensasjonsordning for borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap

Les mer om ordningen her


LANDBRUK

Landbruk som har fellesmåler både for privat- og næringsforbruk.

Er måleren registrert som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen fra start. I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næringsforbruk ikke være omfattet av ordningen.

 • Landbruksdepartementet har i egen forskrift regulere hvordan jordbruk skal inkluderes i ordningen. Les mer om dette i regjeringens nyhetssak om egen strømpakke for jordbruk her
 • Les om ordningen på Landbruksdepartementet sine sider her
 • Veileder for jordbruks- og veksthusproduksjon les her


FRITIDSBOLIG

Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsboligen. Vedtatt: 08.02.2023

Kunden må selv ta kontakt med nettselskapet og legge frem nødvendig dokumentasjon for å ha rett på støtte.

Olje- og energidirektoratet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om stømstønad. Forskriften inkluderer nå de som bor fast i fritidsboligen i strømstøtteordningen for husholdninger. 

Se pressemelding fra Regjeringen her

Endringen innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, er satt til 18. januar 2023


Nødvendige dokumentasjoner oversendes nettselskapet:

 • Folkeregistrert bostedsadresse på fritidsboligen før 18.01.2023
  - Kan motta støtte ved å fremlegge bostedattest fra Skatteetaten
    Evt. Skjermdump fra "Mine opplysninger i Folkeregisteret" med reg.dato
  - Etterbetaling av strømstøtte fra september 2022

 • Folkeregistrert bostedsadresse på fritidsboligen etter 18.01.2023 
  - Kan motta støtte dersom det fremlegges Midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål
  fra kommunen 
  - Oppstart strømstøtte fra vedtaksdato fra kommunen
  - Ingen krav om bostedsattest fra Skatteetaten

Les mer på RME-NVE her

Frist for innsending av dokumentasjon: 24.02.2023 

Strømstøtten utbetales på første mulig faktura etter mottatt dokumentasjon.
For de aller fleste vil stønaden komme på faktura for februarforbruket som utstedes i mars. Dokumentasjoner mottatt etter fristen, utbetales på neste faktura i april.


Krav om bruksendring for å få strømstøtte til forbruk i fritidsboliger fra 01.10.22

Om dispensasjon eller uttalelse er gitt, må man i tillegg søke om bruksendring (evt. gjennom samme søknad). Både varig og midlertidig bruksendring er et søknadspliktig tiltak, jf. pbl. § 20-1 bokstav d. Nye tiltak skal i utgangspunktet tilfredsstille tekniske krav iht. TEK17. Hvis hytta ikke oppfyller alle krav, må man oppgradere bygget eller søke fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.

Kommunen må foreta byggesaksbehandling – det er ikke lenger tilstrekkelig med dispensasjon eller uttalelse fra plan. Det er først ved ferdigattest for bruksendringen at bygget kan tas i bruk som helårsbolig. Det er også da bygningstype og næringsgruppe kan endres til bolig i Matrikkelen.

Les RME sin nye veileder her

Les artikkel fra Statsforvalteren i Innlandets: Ingen snarvei til strømstøtte på hytte

Skatteetatens informasjon: Dette bør du vite om flytting til hytta