Du er her:

Rekkehus eller små boligblokker med maksimum to etasjer

Til rekkehus og små boligblokker med maks. to etasjer legges det en stikkledning (TFXP 4x50) til hver boligenhet fra Griug sitt kortslutningsvern.

Kortslutningsvernet plasseres i et skap i nærheten av bygget etter avtale med byggherre og installatør. 
Ved nybygging dimensjoneres anlegget for overbelastningsvern på 3x63A ved 230V og 3x40A ved 400V i hver boligenhet.

Definisjonen på et rekkehus/mindre boligblokk er: "Flerfamiliehus der eiernes parter er oppdelt i egne seksjoner, utskilt med eget gårds- og bruksnummer eller parsellnummer".

Vår kabel avsluttes i utvendig tilkoblingsskap på samme måte som for eneboliger. Dette skapet leveres og monteres av installatøren.

Måleren plasseres i dette skapet.