Du er her:
Montører i vakkert landskap

Nettleiepriser fra og med 1. januar 2023

 

Nettleie for kunder med årsforbruk under < 100 000 kWh

Nettleien består av ett fastledd og ett energiledd + brukstidstillegg, samt avgifter til Staten.

 • Fastleddet (trappetrinn) baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Brukstidstillegg på fredag kl. 16.00 til 22.00 i perioden 1. oktober - 1. april.
 • Avgifter til Staten inkluderer El-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift (mva).
  - Stortinget har vedtatt redusert El-avgift i januar, februar og mars 2023

Nettleien faktureres månedlig.

FASTLEDD (TRAPPETRINN)

Fastleddstrinn* Døgnmaks kW fra Døgnmaks kW til kr eks. mva. kr inkl. mva.
Trinn 1 0 2 160 200
Trinn 2 2 5 240 300
Trinn 3 5 10 360 450
Trinn 4 10 15 464 580
Trinn 5  15 20 584 730
Trinn 6 20 25 704 880
Trinn 7 25 50 1 320 1 650
Trinn 8 50 75 1 936 2 420
Trinn 9 75 100 2 600 3 250
Trinn 10 100 2 000 5 160 6 450


* Fastleddet baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned. Hvis gjennomsnitt av tre døgnmakser ligger på 5,00 kW havner du på Trinn 3. Eksempel: Fastleddstrinn 2: 2 - 4,99 kW. Fastleddstrinn 3: 5 - 9,99 kW

ENERGILEDD OG BRUKSTIDSTILLEGG

Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift og Enova-avgift.

  Øre/kWh eks. mva. Øre/kWh inkl. mva.
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter jan. - mar. 18,16 22,70 **
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter apr. - des.   24,84 31,05 **
Brukstidstillegg fredag kl. 16.00-22.00 vinter, 1. okt - 1. april 10,00 12,50

* Fastleddet eller fastleddstrinnet baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager pr. måned
** Enova-avgift for husholdning/fritidsbolig er 1,25 øre/kWh inkl. mva.

 

Nettleie for næringskunder med årsforbruk over > 100 000 kWh

Nettleien for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh/år består av ett fastbeløp, ett energiledd og et effektledd, samt avgifter til Staten.

 • Fastbeløpet er fast per måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
 • Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.

Nettleien for næringskunder faktureres forskudd per måned, med månedlig avregning av effekt og forbruk.

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Fastbeløp i kr pr. måned 300,- 375,-
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. 17,16 øre/kWh 21,45 øre/kWh
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. 23,84 øre/kWh 29,80 øre/kWh
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned 37,50 46,88
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned 25,00 31,25

 

Nettleie for næringskunder - Høyspent 22kV

Nettleien for høyspent næringskunder består av ett fastbeløp, ett energiledd og et effektledd, samt avgifter til Staten.

 • Fastbeløpet er fast per måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
 • Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.

Nettleien for næringskunder faktureres forskudd per måned, med månedlig avregning av effekt og forbruk.

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Fastbeløp i kr pr. måned 815,67 1019,58
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. 17,16 øre/kWh 21,45 øre/kWh
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. 23,84 øre/kWh 29,80 øre/kWh
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned 55,67 69,58
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned 22,67 28,33


AVGIFTER TIL STATEN

Oversikt over avgifter som belastes kunde, med forbehold om endringer i off.avgifter.
Stortinget har vedtatt å redusere El-avgiften for januar, februar og mars 2023

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
El-avgift januar - mars 2023  9,16 øre/kWh 11,45 øre/kWh
El-avgift april - desember 2023 15,84 øre/kWh 19,80 øre/kWh
Enova-avgift husholdning/fritidsbolig** 1,00 øre/kWh 1,25 øre/kWh
Enova-avgift for næring kr/måned 66,67 83,34
Redusert el-avgift for næringskode: 10.XXX - 37.XXX 0,546 øre/kWh 0,683 øre/kWh

El-avgift til Staten fra 1. januar 2023 (oppdatert 14.12.2022)

 

Byggestrømskap

Leie av byggestrømsskap Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Skapleie mindre skap < 125A i kr/døgn 20,- 25,-
Skapleie stort skap > 125A i kr/døgn 24,- 30,-
Montering / demontering pr. skap 2090,- 2612,50

I tillegg kommer nettleie avhengig av forbruk, se priser over.

Alle priser er med forbehold om endringer i avgifter.