Du er her:
Montører i vakkert landskap

Nettleiepriser fra og med 1. januar 2023

 

Nettleie for kunder med årsforbruk under < 100 000 kWh

Nettleien består av ett fastledd og ett energiledd + brukstidstillegg, samt avgifter til Staten.

 • Fastleddet (trappetrinn) baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Brukstidstillegg på fredag kl. 16.00 til 22.00 i perioden 1. oktober - 1. april.
 • Avgifter til Staten inkluderer El-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift (mva).
  - Stortinget har vedtatt redusert El-avgift i januar, februar og mars 2023

Nettleien faktureres månedlig.

FASTLEDD (TRAPPETRINN)

Fastleddstrinn* Døgnmaks kW fra Døgnmaks kW til kr eks. mva. kr inkl. mva.
Trinn 1 0 2 160 200
Trinn 2 2 5 240 300
Trinn 3 5 10 360 450
Trinn 4 10 15 464 580
Trinn 5  15 20 584 730
Trinn 6 20 25 704 880
Trinn 7 25 50 1 320 1 650
Trinn 8 50 75 1 936 2 420
Trinn 9 75 100 2 600 3 250
Trinn 10 100 2 000 5 160 6 450

 

ENERGILEDD OG BRUKSTIDSTILLEGG

Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift og Enova-avgift.

  Øre/kWh eks. mva. Øre/kWh inkl. mva.
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter jan. - mar. 18,16 22,70 **
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter apr. - des.   24,84 31,05 **
Brukstidstillegg fredag kl. 16.00-22.00 vinter, 1. okt - 1. april 10,00 12,50

* Fastleddet eller fastleddstrinnet baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager pr. måned
** Enova-avgift for husholdning/fritidsbolig er 1,25 øre/kWh inkl. mva.

 

Nettleie for næringskunder med årsforbruk over > 100 000 kWh

Nettleien for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh/år består av ett fastbeløp, ett energiledd og et effektledd, samt avgifter til Staten.

 • Fastbeløpet er fast per måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
 • Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.

Nettleien for næringskunder faktureres forskudd per måned, med månedlig avregning av effekt og forbruk.

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Fastbeløp i kr pr. måned 300,- 375,-
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. 17,16 øre/kWh 21,45 øre/kWh
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. 23,84 øre/kWh 29,80 øre/kWh
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned 37,50 46,88
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned 25,00 31,25

 

Nettleie for næringskunder - Høyspent 22kV

Nettleien for høyspent næringskunder består av ett fastbeløp, ett energiledd og et effektledd, samt avgifter til Staten.

 • Fastbeløpet er fast per måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
 • Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.

Nettleien for næringskunder faktureres forskudd per måned, med månedlig avregning av effekt og forbruk.

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Fastbeløp i kr pr. måned 815,67 1019,58
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. 17,16 øre/kWh 21,45 øre/kWh
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. 23,84 øre/kWh 29,80 øre/kWh
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned 55,67 69,58
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned 22,67 28,33


AVGIFTER TIL STATEN

Oversikt over avgifter som belastes kunde, med forbehold om endringer i off.avgifter.
Stortinget har vedtatt å redusere El-avgiften for januar, februar og mars 2023

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
El-avgift januar - mars 2023  9,16 øre/kWh 11,45 øre/kWh
El-avgift april - desember 2023 15,84 øre/kWh 19,80 øre/kWh
Enova-avgift husholdning/fritidsbolig** 1,00 øre/kWh 1,25 øre/kWh
Enova-avgift for næring kr/måned 66,67 83,34
Redusert el-avgift for næringskode: 10.XXX - 37.XXX 0,546 øre/kWh 0,683 øre/kWh

El-avgift til Staten fra 1. januar 2023 (oppdatert 14.12.2022)

 

Byggestrømskap

Leie av byggestrømsskap Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Skapleie mindre skap < 125A i kr/døgn 20,- 25,-
Skapleie stort skap > 125A i kr/døgn 24,- 30,-
Montering / demontering pr. skap 2090,- 2612,50

I tillegg kommer nettleie avhengig av forbruk, se priser over.

Alle priser er med forbehold om endringer i avgifter.