Du er her:

Generell teknisk informasjon

Alle bygninger forsynes med enten en kabel eller en luftledning. Det mest vanlige i dag er kabel.

Kabel eller luftledning tilkobles vårt nett der det sitter sikringer som skal beskytte kabelen og omgivelsene. Dette kalles for kortslutningsvern.

Vi avslutter vår kabel enten ved tomtegrense eller ved tilkoblingsskap ved vegg, avhengig av hvilke avtale som er gjort med installatør og eventuelt utbygger. Installatøren har ansvaret for å koble kabel til installasjon og/eller tilkoblingsskap.

Ved luftledning avsluttes denne ved vegg, og installatøren kobler seg til der og legger en kabel til sikringsskapet.

Hovedforsyningsnettet bygges i dag vanligvis som kabelnett. Dette er lite synlig, og når sårene fra gravingen er grodd, vil det bare være transformatorkiosker og kabelskap som synes.

Klikk her for for bilde av transformatorkiosk og kabelskap dersom du ønsker å se hvordan disse ser ut.

Vi bygger også litt linjer, og vi prøver å få det til slik at de skal sjenere minst mulig.

I alle tilfeller tar vi kontakt med grunneier(e) for å bli enige om trasévalg.

Kommune, kulturmyndigheter og fylkesmann får også saken til uttale.

Elektriske anlegg er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadsplikt, så det vil ikke være noen vanlig søknad hos kommunen som interesserte kan se. Heller ikke nabovarsler. Når det gjelder naboer, vil vi selv ta kontakt for å informere om hva som skal skje, slik at det er mulighet for å komme med innspill.

Nettstasjon »

undefined

 

Kabelskap »

undefined