Du er her:
Konsentrert montør

Bestille stenging av anlegg

FRAKOBLE/STENGE

Når et anlegg er frakoblet/stengt må det ikke kobles inn av andre enn nettselskapet Griug.
Brudd på denne bestemmelsen medfører straffeansvar, jfr. § 8 i Standard Nettleieavtale.

  • Hvis anlegget på ny gjøres aktivt før 12 måneder er gått, må det betales fastavgift for et helt år.
  • Hvis du ikke bestiller ny tilkobling før det har gått tre år må du påregne å betale nytt anleggsbidrag.

Nettselskapet står fritt til å fjerne stikkledningen og den del av distribusjonsnettet som tjener til forsyning av en installasjon/anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst tre år.
Ref. Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Klikk her for Standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår.

Se våre nettleiepriser her

ANLEGGET OVERTAS AV NY EIER (ABONNENT)

Hvis ny eier eller abonnent skal overta anlegget trenger du ikke sende skjema om frakopling/stenging.

Du skal da benytte vårt flytteskjema her.

Se faktura