Du er her:

Skogrydding for private

Dersom du har behov for fjerning av skog nær strømførende linjer og innstrekk, fyll ut skjemaet under.

Vi gjør oppmerksom på at om skogen ikke er til fare for vårt strømnett og/eller befinner seg utenfor ryddesone vil slike oppdrag normalt, bli helt eller delvis belastet kunde. Denne vurderingen vil bli tatt i forkant av oppdraget eller på stedlig befaring. Vår skogentreprenør vil foreta avvirkingen.

Fyll ut skjema

Gards- og bruksnummer til eiendom hvor skogfelling ønskes utført.
Om du ikke er eier av eiendommen, fyll navn på eier inn i feltet under.


Kort forklaring av oppdraget som ønskes utført.
Her kan du legge til bilde(r) og andre filer.