Du er her:

Nettleiepriser fra 01.01.2024

 

Nettleie for kunder med årsforbruk under < 100 000 kWh

Nettleien består av fastledd og energiledd + brukstidstillegg, samt avgifter til Staten.

 • Fastleddet (trappetrinn) baseres på gjennomsnittet av de tre høyest belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Brukstidstillegg på fredag kl. 16.00 til 22.00 i perioden 1. oktober - 1. april.
 • Avgifter til Staten inkluderer El-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift (mva).
  Stortinget har vedtatt redusert El-avgift i januar, februar og mars 2024

Nettleien faktureres månedlig.

FASTLEDD (TRAPPETRINN)

Fastleddstrinn* Døgnmaks kW fra Døgnmaks kW til kr eks. mva. kr inkl. mva.
Trinn 1 0 2 176 220
Trinn 2 2 5 264 330
Trinn 3 5 10 396 495
Trinn 4 10 15 508 635
Trinn 5  15 20 640 800
Trinn 6 20 25 776 970
Trinn 7 25 50 1 452 1 815
Trinn 8 50 75 2 132 2 665
Trinn 9 75 100 2 860 3 575
Trinn 10 100 2000 5 676 7 095


* Fastleddet baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned. Hvis gjennomsnitt av tre døgnmakser ligger på 5,00 kW havner du på Trinn 3. Eksempel: Fastleddstrinn 2: 2 - 4,99 kW. Fastleddstrinn 3: 5 - 9,99 kW

 

ENERGILEDD OG BRUKSTIDSTILLEGG

Energiledd øre/kWh inkl. elavgift og Enova-avgift.

  Øre/kWh eks. mva. Øre/kWh inkl. mva.
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter jan-mars 19,31 24,14 **
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter apr-des.   26,24 32,80 **
Brukstidstillegg fredag kl. 16.00-22.00 vinter, 1. okt-1. april 11,- 13,75


** Enova-avgift for husholdning/fritidsbolig er 1,25 øre/kWh inkl. mva.
** Enova-avgift for næringskunder er månedlig fastbeløp kr. 66,67 eks.mva. 


Nettleie for næringskunder med årsforbruk over > 100 000 kWh

Nettleien for næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh/år består av fastbeløp, energiledd og effektledd, samt avgifter til Staten.

 • Fastbeløpet er fast per måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
 • Avgifter ut over mva. er spesifisert i egen tabell under.

Nettleien for næringskunder faktureres etterskuddsvis, med månedlig avregning av effekt og forbruk.
Effekten avregnes etter snittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned. 

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Fastbeløp i kr pr. måned 332,- 415,-
Enova-avgift Fastbeløp i kr. pr. måned 66,67 83,33
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. 18,31 øre/kWh 22,89 øre/kWh
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. 25,24 øre/kWh 31,55 øre/kWh
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned 41,- 51,25
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned 28,- 35,-

 

Nettleie for næringskunder - Høyspent 22kV

Nettleien for høyspent næringskunder består av fastbeløp, energiledd og effektledd, samt avgifter til Staten.

 • Fastbeløpet er fast per måned.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
 • Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
 • Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.

Nettleien for næringskunder faktureres etterskuddsvis, med månedlig avregning av effekt og forbruk.
Effekten avregnes etter snittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned. 

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Fastbeløp i kr pr. måned 900,- 1 125,-
Enova-avgift fastbeløp i kr. pr. måned 66,67 83,33
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. 18,31 øre/kWh 22,89 øre/kWh
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. 25,24 øre/kWh 31,55 øre/kWh
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned 62,- 77,50
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned 25,- 31,25

 

Byggestrømskap

Leie av byggestrømskap Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
Skapleie mindre skap < 125A i kr/døgn 22,40 28,-
Skapleie stort skap => 125A i kr/døgn 26,40 33,-
Montering / demontering pr. skap 2 300,- 2 875,-

I tillegg kommer nettleie avhengig av forbruk, se priser over.

Alle priser er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.


AVGIFTER TIL STATEN

Oversikt over avgifter som belastes kunde, med forbehold om endringer i off.avgifter.

  Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
El-avgift januar - mars 2024* 9,51 øre/kWh 11,89 øre/kWh
El-avgift april - desember 2024 16,44 øre/kWh 20,55 øre/kWh
Enova-avgift husholdning/fritidsbolig** 1,00 øre/kWh 1,25 øre/kWh
Enova-avgift for næring kr/måned 66,67 83,34
Redusert el-avgift for næringskode: 10.XXX - 37.XXX 0,580 øre/kWh 0,725 øre/kWh


* Stortinget har vedtatt å redusere El-avgiften for januar, februar og mars 2024.