Du er her:

Alle bedrifter er pålagt å ha et eget internkontrollsystem i henhold til internkontrollforskriften.
Internkontrollforskriftens intensjon er å fremme helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i bedriften.

Link: