Du er her:

Formell informasjon

Nettselskapene er pålagt å utføre elsikkerhetsarbeider og tilsyn på elektriske anlegg tilknyttet nettselskapets fordelingsnett. Formelt er arbeidsoppgavene forankret i "Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr" med underliggende forskrifter.

DLE ved Griug AS kjøper kontrolltjenester av El-Tilsynet AS i hele vårt nettområde. Det er blant annet ved periodisk kontroll av elektriske anlegg i boliger. Det blir også kontrollert nye elektriske anlegg og virksomheter kontrollert/revidert i henhold til krav i HMS-/Internkontrollforskriften.

I Griug sitt forsyningsområde er det tilknyttet 16 500 anlegg, og arbeidet utføres i henhold til årlig rammebrev fra DSB "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap"

Nettselskapet skal bidra til økt elsikkerhet gjennom:

  • Informasjonsarbeid
  • Øke kunnskapsnivået både i elektrobransjen og hos eierne av de elektriske anleggene
  • Sikkerhetskontroll av de elektriske anleggene
  • Oppfølging av internkontrollsystemer for de elektriske anleggene

Linker: