Du er her:
_MG_4217.jpg

Tariffendring fra 1. juli 2022

Griug AS endret tariffmodellen for sine nettkunder fra og med 1. juli 2022

Generelt

I juni 2021 vedtok regjeringen at ny nettleiemodell skulle innføres 1.januar 2022. Denne endringen ble så utsatt til 1. juli 2022 grunnet politisk uenighet om modellen. Etter innspill fra bransjen og interesseorganisasjoner gjennomføres nå ny nettleiemodell som planlagt. Dette medfører at Griug AS og andre nettselskap må gjøre endringer på sine tariffer for å oppfylle kravene myndighetene stiller. 

I Griug er det besluttet å innføre ny tariffmodell i to steg: sammenslåing av dagens tariffer, og senere overgang til ny tariffmodell, i tråd med overenskomsten mellom bransjen og interesseorganisasjoner. Sistnevnte skjer 1. januar 2023. 

 

Husholdning/gårdsbruk og hyttekunder (forbruk under 100.000 kWh)

Kunder som har hatt nettleietariff Husholdning/gårdsbruk >8000 kWh flyttes over til tariff Strømanlegg t.o.m. 63A.

Denne endringen medfører minimale endringer av nettleien. Fastbeløp forblir uendret, mens energileddet blir ikke lenger sesongdifferensiert, men lik hele året.


Eksempel på prisforskjellen oppgitt med en snittpris:
Hvor mye dette eksakt utgjør er igjen avhengig av ditt forbruk for gjenværende periode.

Totalt forbruk 2. halvår 22

Snitt prisendring 

Total prisøkning 2. halvår 22

      5 000 kWh 

       + 0,50 øre/kWh

              + 25,-

     10 000 kWh

       + 0,50 øre/kWh

              + 50,-

     15 000 kWh

       + 0,50 øre/kWh

              + 75,-

 

 

 

 

 

 

Se priser her


Liten næring (forbruk under 100.000 kWh) 

Kunder med sikringsstørrelse over 125A med forbruk under 100.000 kWh, har tidligere hatt tariff STOR NÆRING. Disse flyttes til tariff LITEN NÆRING uten effektmåling fra 1. juli 2022. 
Se priser her

 

Stor næring (forbruk over 100.000 kWh)

Kunder med forbruk over 100.000 kWh uavhengig av sikringsstørrelse og tidligere tariff, vil fra 1.juli ligge under tariff STOR NÆRING med effektmåling. 
Se priser her

 

Andre spesialtariffer

Spesialtariffene nedenfor beholdes som de er frem til årsskiftet uten endringer, jfr. §17-6 Tariffering av særskilte tjenester

 • Motortariff
 • Byggestrøm
 • Jordvatning
 • Gatelys

Se priser her

Spørsmål og svar

 • Årlig fastbeløp nettleie kr. 4 435,- 
 •  Energileddet blir ikke lenger sesongdifferensiert, men lik ut året. 
   
  • Gammelt energiledd:
   - 30,76 øre/kWh 01.07.2022-01.10.2022  (3. kvartal)
   - 32,76 øre/kWh 01.10.2022-31.12.2022  (4. kvartal)
    
  • Nytt energiledd:
   - 32,26 øre/kWh 01.07.2022-31.12.2022 

 • Avgifter til staten: Enova-avgift, El-avgift 19,26 øre/kWh og 25 % mva.
 • Enova-avgift: I tillegg kommer påslag for Enova-avgift.
  For husholdningskunder er påslag 1,25 øre/kWh inkl. i energileddet.
  For næringskunder er påslaget kr. 1 000,- inkl. i fastbeløpet.

  Priser er inkl. El-avgift og mva.

Dette avhenger av forbruket i perioden, men i all hovedsak er det minimal prisforskjell.

Totalt forbruk 2. halvår 22

Snitt prisendring 

Total prisøkning 2. halvår 22

      5 000 kWh 

       + 0,50 øre/kWh

              + 25,-

     10 000 kWh

       + 0,50 øre/kWh

              + 50,-

     15 000 kWh

       + 0,50 øre/kWh

              + 75,-

 

 

 

 

 

 

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et variabelt ledd (energiledd).

 • Fastbeløp – Dette er et beløp som alle må betale for å være tilkoblet strømnettet uavhengig av hvor mye strøm man bruker.
 • Energileddet - Prisen per brukt kilowattime. Du betaler en pris per kWh du bruker. En som bruker mye strøm belaster strømnettet mer og betaler derfor en større del av kostnadene. Bruker du lite, betaler du mindre. 
 • Effektledd -Kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned. Se priser her

Effekt avregnes etter gjennomsnittet av høyeste timesverdi i 3. og 4. kvartal 2022

Du kan følge med på strømforbruket ditt via Min side - Her finner du forbruket ditt pr. time, døgn og måned etter valgt periode. Vi anbefaler alle kunder til å bli kjent med forbruket sitt.

For å registrere deg trenger du kundenummer og pinkode. Kundenummer finner du på faktura fra oss. For pinkode klikker du deg inn på "glemt pinkode" for å få tilsendt på registrert e-post eller SMS. 

 

Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be oss gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. 

Les mer her

Strøm og nettleie er to forskjellige ting, men er avhengige av hverandre. Du er derfor nødt til å betale for begge deler for å bruke strøm hjemme.

Du betaler nettleie for at nettselskapet som eier strømnettet i ditt område transporterer strømmen til boligen din. Nettleie dekker drift, vedlikehold, utbygging av strømnettet og avgifter til staten. 

En strømleverandør er et selskap du kjøper strøm fra. En strømleverandør kjøper strømmen inn fra kraftbørsen og selger den videre til deg.

Din strømleverandør kan inngå avtale om gjennomfakturering med nettselskapet. I praksis betyr dette at du betaler en samlet nett- og strømfaktura til din strømleverandør, så gjør de opp din nettleie med oss.

Grunnen til at du får strøm og nettleie samlet på én faktura er at det skal være enklere for deg som kunde. Fordelen er at det gir deg en bedre oversikt over de totale strømutgiftene dine, og praksisen er lik over hele landet.