Du er her:
Brann i varmtvannsbereder

Sikkerhetsinformasjon

Brannfarlig varmtvannsbereder

Har du en bereder fra OSO Hotwater produsert i perioden 01.06.2009 - 31.01.2011? Om svaret er ja, må du ta kontakt med OSO Hotwater og/eller installatør snarest da kabelen som forsyner berederen med strøm er brannfarlig! Les mer om dette på OSO Hotwater sine hjemmesider, der får du og hjelp til å bestille ny kabel m.m.

 

Følgende varmtvannsberedere er rammet:
Super S 120 – 2kW

Super S 200 – 2kW

Super S 300 – 3kW

Super SE 200 – 2kW

Super SX 150 – 2(+2)kW

Super SX 200 – 3(+3)kW

Super SX 300 – 3(+3)kW

Super SC 150 – 3kW

Super SC 200 – 3kW

Super SC 300 – 3kW

  

 

Generell sikkerhetsinformasjon ved uvær           

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Nett- og kraftselskaper må varsles dersom man kommer over slike tilfeller

 

 

FOTO: PER HÅKON SOLBERG / NRK