Du er her:

Hva er det lokale Eltilsyn (DLE)

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og tilsyn. Virksomheten er underlagt Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), men hører økonomisk og administrativt inn under Griug AS.

Elsikkerhetsarbeidet som DLE er pålagt å utføre, inndeles i følgende områder:

  • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, samt informasjon om sikker bruk av elektrisitet.
  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det utstyr som omsettes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
  • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeid i vårt forsyningsområde.
  • Kontroll og oppfølging av virksomheter med elektromedisinsk utstyr.
  • Revisjon og verifikasjon av den delen av internkontrollen som gjelder det elektriske anlegget i virksomheter.
  • Informasjon- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger.
  • Bistå politi i brannetterforskning
  • Svare på henvendelser fra eiendomsmeglere som ønsker opplysninger om det er feil/mangler med det elektriske anlegget på deres salgsobjekter.

Det er viktig at du som eier/bruker av elektriske anlegg er klar over at du er ansvarlig for at det er i orden. Du må selv sørge for dokumentasjon på dette.

Ved å bruke og etterleve denne sjekklisten, reduserer du faren for brann betraktelig:

1.  Skru sikringene godt til, og kjenn etter varmgang på ledninger.

2.  Kontroller at døren til sikringsskapet er lukket.

3.  Rengjør filteret i viften over komfyren på kjøkkenet.

4.  Trekk støpsel ut av termostatstyrte elektriske apparater etter bruk.

5.  Bruk vaskemaskin og tørketrommel kun når du er hjemme og våken.

6.  Rengjør lofilter i tørketrommel før hver bruk.

7.  Ikke utfør arbeid selv som krever autoriserte fagfolk, bruk elektroinstallatør.

8.  Kontroller at det ikke brukes for sterke lyspærer i lamper.

9.  Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse husdyr.

10.Slå av TV med AV-/PÅ-bryter.

11.Kjenn etter varmgang på støpsel når disse apparatene er i bruk.
- Vaskemaskin/tørketrommel
- Varmtvannstank
- Komfyr
- Varmeovner