Du er her:

Leveringsplikt fra Griug

Som ditt lokale nettselskap plikter vi å levere strøm til deg, inntil du har inngått en ordinær strømavtale med en valgfri strømleverandør.

Velg en strømleverandør her


Dette koster leveringspliktig strøm fra Griug:

Griug sin pris på strøm levert i henhold til nettselskapenes lovpålagte leveringsplikt er:

* Leveringsplikt  Påslag Påslag (eks. mva)
Første 6 uker (regulert) 6,25 øre/KWh 5 øre/kWh
Utover 6 uker ** 23,35 øre/kWh 18,68 øre/kWh


* Leveringsplikt består av spottpris (NO1) hos NordPool + påslag som vist over.
Priser inkluderer kostander ved elsertifikat på 4,60 øre/kWh inkl. mva.

**Midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranse for perioden 01.01.2024-01.07.2024 - Les mer her.

I tillegg til leveringspliktig strøm kommer nettleie.

For mer informasjon: se NVEs standardskriv til kunder på leveringsplikt.

Forbrukerrådets prisoversikt - strompris.no
Vi anbefaler at å ta direkte kontakt med ønsket strømleverandør snarest.

På Forbrukerrådet sin prisoversikt www.strompris.no viser hvilke strømleverandører som tilbyr strøm i din kommune. Her kan du enkelt sammenligne priser og avtaler fra ulike strømleverandører. De ordner alt det praktiske og melder fra til Griug om det vi trenger å vite.


Elsertifikat

Fra 1. januar 2012 trådte Lov om elsertifikat i kraft. Griug, som leveringspliktig, er satt til å kreve inn elsertifikat på vegne av Staten.

I praksis betyr dette at leveringsplikten får et påslag som inkluderes i prisen. Prisen på elsertifikat vil variere, ettersom de omsettes i et marked.

Se Elsertifikater - NVE for mer informasjon.

 

Mer informasjon om strømmarkedet

Se www.nve.no

Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær strømavtale med en av strømleverandørene i ditt nettområde.