Du er her:

Våre nettleiepriser fra 1. juli 2022:

Alle priser er oppgitt eksklusiv Enova-avgift, se priser under

STRØMANLEGG UNDER 63A
HUSHOLDNING/GÅRDSBRUK OG HYTTEKUNDER (Under 100.000 kWh/år)

  Eks. mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner pr. år 3.548,- 4.435,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 25,81 32,26

 

UTGÅR 1.JULI 22 - HUSHOLDNING/GÅRDSBRUK > 8.000 kWh

  Eks. mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner pr. år 3.548,- 4.435,-
Forbruk/energiledd 1. og 4. kvartal i øre/kWh 26,21 32,76
forbruk/energiledd 2. og 3. kvartal i øre/kWh 24,61 30,76

 

LITEN NÆRING (< 100.000 kWh/år) OVER 63A

  Eks.mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner 4.648,- 5.810,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 25,81 32,26

 


STOR NÆRING (> 100.000 kWh/år)

  Eks.mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner pr. år 9.788,- 12.235,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 24,21 30,26
* Effekt fra 0-100kW i kroner/kW pr. år 668,- 835,-
* Effekt mer enn 100kW i kroner/kW pr. år 272,- 340,-


* Effekt faktureres månedlig på forskudd, og blir avregnet ved årsskifte.
* Effekt avregnes etter gjennomsnittet av de 4 høyeste kvartalseffektene. 

Alle priser er oppgitt eksklusiv Enova-avgift, se priser under


SPESIALTARIFF:

BYGGESTRØMSKAP
Montering opp/ned kr. 2.610,-
Skapleie pr. døgn t.o.m. 63A sikring kr. 25,-.
Skapleie pr. døgn >63A/t.o.m.125A  kr. 30,-
Fastbeløp pr. år kr. 4.435,-
Energiledd 32,26 øre/kWh

GATELYS UTEN MÅLER (MED FIKTIV MÅLER)
Fastbeløp pr år kr. 1.530,-. Energiledd 32,26 øre/kWh

MOTORTARIFF
Fastbeløp pr. år kr. 1.530,-. Energiledd 56,26 øre/KWh
NB: Dette er en tariff som NVE har bestemt skal fases ut. Pr. 01.01.2015 er det derfor ingen nye kunder som får denne tariffen.

Alle priser er oppgitt eksklusiv Enova-avgift, se priser under

 

MER INFORMASJON

Elavgift til staten var fram til 1. januar 2022 er 20,86 øre/KWh inkl. mva. 
* El- avgiften reduseres for januar - februar - mars, og endres til ordinær sats fra 1. april 2022

  • Jan.- mar. 11,14 øre/kWh inkl. mva. 
  • Apr.- Des. 19,26 øre/kWh inkl. mva.


- Kunder med avgiftskode der de 2 første sifrene er mellom 5 – 9, 10 – 33 samt 38.320, 88.993 og 88.994 har redusert avgift. Satsen for redusert avgift er fra 01.01.2021 satt til 0,6825 øre/kWh inkl. mva. Du finner mer informasjon her. I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens avgiftsrundskriv

- Merverdiavgift er 25%

I tillegg for husholdning skal påslaget utgjøre 1,25 øre/KWh inkl. mva.
I tillegg for andre enn husholdninger skal påslaget utgjøre 1000 kr/år inkl. mva. per målepunkt-ID.
Ta gjerne kontakt med oss i forhold til hva slags avgift du skal betale.

PRISER ANDRE TJENESTER

- Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges morarenter på 8 % p.a.
- Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr på kr. 35,-

- For stenging eller forsøk på stenging innkreves et gebyr på kr. 500,-
- Gjenåpning i arbeidstiden (7.30-15.00) kr. 500,-
- Stedlig stenging kr 1000,-
- Tillegg for påsetting utenom arbeidstid kr. 1.000,-