Du er her:
Grøft langs vegen til Synhauglie (2).jpg

Arbeid nær linjer

Sikkerhet først! Skal du utføre arbeid nærmere våre linjer og kabler enn 30 meter må du kjenne sikkerhetsreglene og ta kontakt!

Sikkerhetssonen er 30 meter

Planlegger du gravearbeid, kraning eller trefelling nær eller ved høyspenningslinjene våre skal på ta kontakt med Griug før arbeidet startes. Grensen for når du skal kontakte oss går på 30 meter fra linje. Det vil si at om du kan komme innenfor sikkerhetssonen i løpet av arbeidet, skal Griug kontaktes på forhånd!

Har det skjedd en uønsket hendelse?

Om det oppstår farlige situasjoner nær våre anlegg, eller du utfører arbeid innenfor 30 meter og det ikke er varslet, skal arbeidet stanses og nettselskapet kontaktes.

Kontakt vakttelefon på 992 87 135.

Transport av høy last, kraning og arbeid med skogs- og anleggsmaskiner

Utfører du arbeid med kran, anleggsmaskiner, skogsmaskiner etc. som krever rom for manøvrering i høyden. kontakt Griug dersom du kommer nærmere enn 30 meter fra høyspenningslinje. Plikten til å undersøke om det går linjer i området under planleggingen av arbeidet er ditt ansvar.

Trefelling og skogsdrift

Skogsdrift, avvirkning eller trefelling i nærheten av høyspenningslinjer (eller jordkabel) skal utføres på en slik måte at ikke farlige situasjoner oppstår. Ta kontakt med oss på forhånd hvis du skal felle trær nær Griugs høyspenningslinjer, innenfor 30 meters sikkerhetssone. Vi vil gi deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg.

Trenger du hjelp til å felle trær kan du kan du lese mer og sende forespørsel her.
Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle vakttelefon (992 87 135) umiddelbart!
  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet.
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.
  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet.
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt.