Du er her:
Kalkulator Avlang

Faktureringsrutiner

Griug fakturer sine kunder 12 ganger per år

Betingelsene under gjelder kunder som får egen nettleiefaktura fra Griug. For kunder med en faktura fra kraftleverandør gjelder egne betingelser, se kraftleverandørens hjemmesider.

Kunder med automatisk avlesning (våre nettkunder) blir fakturert etter faktisk forbruk (etterfakturert) hver måned.

Vi har to ukers betalingsfrist.

Alle våre kunder med en registrert epostadresse hos oss vil automatisk få tilsendt faktura på epost, med mindre man har registrert seg som Digipostkunde. Dersom du ikke ønsker fakturaen tilsendt på epost, send en beskjed til oss her.


Velger du eFaktura vil giroen komme direkte til din nettbank. For mer info klikk her.

Du kan også velge avtalegiro, se nærmere beskrivelse her.

Om man får tilsendt giro per post i dag, kan en enkelt velge epostfaktura i kundeweben. 

Endring av nettleiepriser vil annonseres på våre hjemmesider i og ut til våre kunder direkte. Det vil og annonseres i fakturaspesifikasjon (side 2 på faktura). For kunder med en faktura fra kraftleverandør skal endringer av nettleie informeres om på faktura.

Behandlingsgebyr på kr. 50,- for å lage avtaler om betalingsutsettelser. 
Renter: 4,5%.

Diverse priser - Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges morarenter på 8,5 % p.a. - Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr på kr. 70,-.