Du er her:
Griug - ditt nettselskap

Regler for inntak

 

Felles for alle inntak

 • NÅR STIKKLEDNING ER KABEL:
  Grensen mellom Griug sitt distribusjonsnett og huseierens installasjon går ved tilkoblingsskapet på ytterveggen av bygningen.

 • NÅR STIKKLEDNING ER LUFTSTREKK:
  Grensen mellom Griug sitt distribusjonsnett og huseierens installasjon går ved overgangen til inntaksledningen på ytterveggen av bygningen.

Alle nye anlegg og anlegg som bygges om skal ha egen forsyning fra nettet til Griug.

 

Kortslutningsvern

 • Kortslutningsvern monteres alltid av Griug.
 • Pris for dette er tatt med i anleggsbidraget.
 • Ved nybygging føres stikkledningskabel alltid inn til tilkoblingsskap ved/på yttervegg.

 

Overbelastningsvern

 • Standard størrelse på overbelastningsvern, se siden Installatør-WEB.
 • Det kan søkes om å få montere større overbelastningsvern.
 • Overbelastningsvernet vil dimensjoneres i forhold til de kortslutningsstrømmer som er på stedet.

 

Anleggsbidrag
Ved alle nytilknytninger og endringer vil det bli beregnet et anleggsbidrag.
Dette er Griug sine utgifter til materiell, ev. graving og arbeid.Forkortelser:
OV = Overbelastningsvern
HS =  Hovedsikringer
KV =  Kortslutningsvern