Du er her:

Strømstøtte husholdning


Regjeringen har vedtatt en ordning om kompensasjon for de høye strømprisene. Ordningen gjelder for private husholdninger (boliger), og administreres av nettselskapene. Kompensasjon blir automatisk trukket fra nettleiefaktura uavhengig av hvilken avtale du har med din strømleverandør.

Les mer om regjeringens strømstøtte her.
Ellipsis Punctuation Word Wikipedia Sentence, ellipses, text, monochrome png | PNGEgg  Om du har rett på strømstøtte avhenger av om ditt strømanlegg er registrert med næringsgruppe for bolig (husholdning).

Griug AS sine nettkunder tilhører prisområde NO1 (Oslo):

Justering av terskelverdi fra 01.01.2024
Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å øke terskelverdien for når strømstønaden beregnes, fra 70 øre til 73 øre per kWh, eks. mva. Lovendringen skal gjelde fra 1. januar 2024

Det tas forbehold om endinger ved andre gangs behandling av lovsaken.
Vedtak uke 49 - stortinget.no

Stortinget har vedtatt en stønadsgrad på 90 prosent fra og med juni 2023 og ut 2024, samt at stønadsordningen som baserer seg på månedssnitt vil fra 1. september 2023 endres til time for time beregning. Les mer om regjeringens strømtiltak her.

Fra 1. september 2023 vil støttesatsene for hvert prisområde bli publiseres på RME sine nettside.

Frem til 1. september ble støttesatsen beregnet etter en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool). 

Periode  Støttesats NO1 (Oslo) Støtteandel
August 2023 0 øre/kWh 90 %
Juli 2023 0 øre/kWh 90 %
Juni 2023 3,67 øre/kWh 90 %
Mai 2023 8,61 øre/kWh 80 %
April 2023 40,94 øre/kWh 80 %
Mars 2023 47,96 øre/kWh 90 %
Februar 2023 50,49 øre/kWh 90 %
Januar 2023 63,66 øre/kWh 90 %

* For sluttoppgjør i november har NVE besluttet at nettselskapet skal legge støttesatsen for oktober til grunn. Les mer om meldingen til NVE her.

Regjeringen har vedtatt endring av støtteandelen for husholdningskunder:
90 % for september 2022 - mars 2023, 80 % for april - mai 2023,
og 90 % fra juni 2023 - desember 2024. Se strømstønadsloven her

Historiske støttesatser

Næringsgrupper

Ja, boligselskapene vil også få utbetalt strømstøtte. Les mer om hva som gjelder for borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.

 

Landbruk som har fellesmåler både for privat- og næringsforbruk;
Er måleren registrert som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen gjeldene fra start. I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næringsforbruk ikke være omfattet av ordningen.

Myndighetene har bestemt at bolighus med en felles måler på landbrukseiendommen hvor mer enn 50 % av strømforbruket går til husholdningsformål har krav på strømstøtte lik støtteordningen for husholdningskunder, uansett hvilken næringskode som står oppført på eiendommen.


 • Landbruksdepartementet har i egen forskrift regulere hvordan jordbruk skal inkluderes i ordningen. Les mer om dette i regjeringens nyhetssak om egen strømpakke for jordbruk her
 • Les om ordningen på Landbruksdepartementet sine sider her
 • Veileder for jordbruks- og veksthusproduksjon les her

Kunder som ikke har fått strømstøtte, men som kan dokumentere at deres anlegg er registrert som bolig i offentlig eiendomsregisteret, kan sende dokumentasjonen til kundeservice@griug.no.

Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe , må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Les mer om Regjeringens sin strømprispakke "kompensasjon for høye strømpriser" på NVE sine nettsider her.

 

Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsboligen. Vedtatt: 08.02.2023

Kunden må selv ta kontakt med nettselskapet og legge frem nødvendig dokumentasjon for å ha rett på støtte.

Olje- og energidirektoratet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om stømstønad. Forskriften inkluderer nå de som bor fast i fritidsboligen i strømstøtteordningen for husholdninger. 

Endringen innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, er satt til 18. januar 2023


Se pressemelding fra Regjeringen her

Nødvendige dokumentasjoner oversendes nettselskapet

 • Folkeregistrert bostedsadresse på fritidsboligen før 18.01.2023
  • Kan motta støtte ved å fremlegge bostedattest fra Skatteetaten 
   - Etterbetaling av strømstøtte fra 1. september 2022


 • Folkeregistrert bostedsadresse på fritidsboligen etter 18.01.2023
  • Kan motta støtte dersom det fremlegges Midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål fra kommunen
  • Oppstart strømstøtte fra vedtaksdato fra kommunen
  • Ingen krav om bostedsattest fra Skatteetaten

 


Les mer på RME-NVE her

Strømstøtten utbetales på første mulig faktura etter mottatt dokumentasjon.
For de aller fleste vil stønaden komme på faktura for februarforbruket som utstedes i mars. Dokumentasjoner mottatt etter fristen, utbetales på neste faktura i april.

 

Krav om bruksendring

Om dispensasjon eller uttalelse er gitt, må man i tillegg søke om bruksendring (evt. gjennom samme søknad). Både varig og midlertidig bruksendring er et søknadspliktig tiltak, jf. pbl. § 20-1 bokstav d. Nye tiltak skal i utgangspunktet tilfredsstille tekniske krav iht. TEK17. Hvis hytta ikke oppfyller alle krav, må man oppgradere bygget eller søke fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.

Kommunen må foreta byggesaksbehandling – det er ikke lenger tilstrekkelig med dispensasjon eller uttalelse fra plan. Det er først ved ferdigattest for bruksendringen at bygget kan tas i bruk som helårsbolig. Det er også da bygningstype og næringsgruppe kan endres til bolig i Matrikkelen.


Les RME sin nye veileder her

Les artikkel fra Statsforvalteren i Innlandets: Ingen snarvei til strømstøtte på hytte

Skatteetatens informasjon: Dette bør du vite om flytting til hytta

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen klikk her