Du er her:
Trefall over linje

Kompensasjon og erstatning ved langvarig strømbrudd


Ved lengre avbrudd vil våre nettkunder få kompensasjon for tiden strømmen har vært borte i mer enn 12 timer. Dette gjelder KUN for husholdning og fritidsboliger.
Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.


For husholdning og fritidsboliger:

  • Du trenger ikke søke om kompensasjon for langvarig strømbrudd.
    Dette bergenes og utbetales automatisk innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet. 

Satser for husholdning:
kr 500,- ved avbrudd på 12 timer. Deretter kr 40,- pr tid.

Satser for fritidsboliger:
kr 125,- ved avbrudd på 12 timer. Deretter kr 10,- pr tid.
For fritidsbolig kan du maksimalt få kompensasjon som tilsvarer det du betaler i årlig nettleie.

 

NB! Kompensasjonsordningen gjelder IKKE for næringskunder, gårdsbruk og støl.
Regler er endret fra 01.01.21.
Les mer om rettigheter og regler ved tap på NVE her


Ellipsis Punctuation Word Wikipedia Sentence, ellipses, text, monochrome  png | PNGEgg Vi gjør oppmerksom på at denne kompensasjonsordningen ikke har til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostander ved et strømbrudd.

 

__________________________________________________________________________________________

 

Angående erstatningskrav for andre forhold etter uvær

Ved ekstremvær utenfor vår kontroll vil du ikke ha krav på erstatning fra nettselskapet, dvs. oss.

Ved eventuelle økonomisk tap i forbindelse med ødelagt mat i kjøleskap/fryser, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Det elektriske anlegget i boligen eller fritidsboligen din er ditt eget ansvarsområde.