Du er her:

Utdannelse

Griug har i flere år bidratt med energi- og sikkerhetsinfo til 9. klasse i ungdomsskolene i vårt forsyningsområde.
Dette har vært gjennomført som undervisning i klasserom og i form av klasseturer til Energisenteret på Hunderfossen.

Energisenteret ligger i Hunderfossen Familiepark og har siden starten i 1990 undervist over 60 000 skoleelever og studenter. I tillegg til undervisningen i vinterhalvåret, mottar Energisenteret årlig ca. 100 000 besøkende i sommersesongen.

Energisenteret er et opplevelses- og informasjonssenter for kraftbransjen i Norge og har som målsetting å bidra med info, fakta og opplevelser om energi for å gjøre publikum mer energibeviste i forhold til eget og fellesskapets ressursbruk.