Du er her:

Ny enebolig, hytte eller fritidsbolig med hybelleilighet der det opprinnelig skal være to abonnement

Dersom det ved bygging av en ny hytte, fritidsbolig eller enebolig skal opprettes et eget abonnement for hybelleilighet, skal det legges en stikkledning (TFXP 4x50) til hvert anlegg.

Vår kabel avsluttes i utvendig tilkoblingsskap for hver installasjon. Dette skapet leveres og monteres av installatøren. Måleren plasseres i dette skapet.

Anleggene dimensjoneres for overbelastningsvern slik:
Hytte/fritidsbolig: max 3x40A både ved 230V og 400V
Enebolig: max 3x63A ved 230V og max 3x40A ved 400V
Hybelleilighet: max 3x40A ved 230V og max 3x40A ved 400V