Du er her:

Energimerking


Illustrasjon: NVE

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger
Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerkingen skjer på internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert.

Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Forskriften som regulerer energimerkeordningen for boliger og bygninger og de tilhørende ordningene for energivurdering av tekniske anlegg i bygninger trer i kraft 1. januar 2010. Forskriften er hjemlet i energiloven. 

 

Generell informasjon om Energimerking
http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Energimerking-av-bolig/Kan-andre-energimerke-boligen-min/

Testen kan utføres gratis på NVE sine hjemmesider
http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Energimerking-av-bolig/Kan-andre-energimerke-boligen-min/

Selskap som leverer energimerking av private hus og næringsbygg
www.seen.no
www.byggcontrol.no