Du er her:

Informasjon til installatører

Nettselskapets sikkerhetsarbeid og tilsynsvirksomhet er avhengig av samarbeid og gode rutiner mot elektroinstallatørene.

Det er utarbeidet skjemaer, retningslinjer og avtaler for å standardisere og forenkle sikkerhetsarbeidet mot elektroinstallatørene.

Meldingsskjema
Meldingsskjema

Nelfos elsikkerhetssider
Elsikkerhet-hovedside

Informasjon fra og til DSB

Nyhetsbladet Elsikkerhet utgis av DSB, og har to utgaver i året finner dere her