Du er her:

Strømstøtte boligselskap

 

Informasjonen om kompensasjonsordningen for boligselskap er hentet fra nettsidene til NVE.

NB! Boligselskap hvor areal er regulert til fritidsbruk og/eller har formål fritidsbruk omfattes ikke av kompensasjonsordningen. 

Strømstøtten gjelder for forbruk i perioden desember 2021 og er forlenget ut 2024.

"- Ordningen skal sikre husholdninger som bor i borettslag, sameier, boligaksjeselskaper eller ikke seksjonerte sameier støtte for fellesmålt strømforbruk. Dette kan for eksempel være forbruk til oppvarming, varmtvann og varme i fellesarealer, forklarer seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), Torfinn Jonassen."

Med felles målepunkt menes et målepunkt (strømmåler) som måler felles strømforbruk til boligselskapet.

Støtten utbetales automatisk – styret plikter å kontrollere

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Nettselskapene har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet. Derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket.

Det er styrene i boligselskapene som har ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

"- Nettselskapene sitter ikke med oversikt over hvor mange boenheter som befinner seg bak boligselskapenes felles strømmåler. Derfor har styrene i boligselskapene en plikt til å kontrollere at de ikke får utbetalt for mye støtte. Dette er regulert i den nye forskriften, sier Jonassen."

Boligselskapene har en plikt til å kontrollere og melde fra til nettselskapene

Når boligselskapet mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye. Det er to forhold de må kontrollere:

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWt per boenhet.

Boligselskapet som har fått utbetalt for mye støtte, plikter å melde tilbake til nettselskapet om:

  • faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • antall boenheter, hvis støtten overskrider forbruk på 5 000 kWh per boenhet.

Hvem skal styrene kontakte?

Har ditt boligselskap fått for mye støtte? Send en e-post til kundeservice@griug.no med:

  • Målepunkt ID 
  • Kundenummer
  • Fullmakt for at du representerer boligselskapet og bakgrunn for beregningen

Hvis det ikke er enighet med nettselskap om støtten, kan du klage til RME. Send e-post til rme@nve.no.

 

Representerer du et boligselskap med boligformål som ikke har fått støtte?

Registrer deg i skjemaet under og vil vil kontakte deg.

Legg ved bekreftelse på at vedkommende representerer boligselskapet (fullmakt etc.).
Relevant informasjon om strømstøtte etc.
* Obligatoriske felt.