Du er her:
  • Hjem
  • Om nettleie og priser
Mast og linjer i vakker natur

Generelt om nettleie

Nettselskapene er monopolvirksomhet og får tildelt en årlig inntektsramme for drift og vedlikehold av strømnettet innenfor sitt konsesjonsområde.

Griug har ansvar for strømnettet i kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Griug jobber for at våre 16 600 kunder til enhver tid skal ha en stabil og sikker strømforsyning.

Våre inntekter fra nettleie går til:

  • Planlegging, utbygging, drift av linjer og kabler
  • Tilknyttning av nye anlegg/nybygg
  • Vedlikehold og investeringer av strømnett
  • Beredskap og retting av feil/skader når kunder mister strømmen
  • Overvåking og drift av strømleveringen
  • AMS (automatisk måleravlesning)
  • Avregning, fakturering og kundehåndtering
  • Elsikkerhet og eltilsyn.


Halve nettleien består av offentlige avgifter og ulike kostnader Griug er pålagt å kreve inn på vegne av andre.

NVE-RME innførte 1. juli 2022 ny nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig.

Innføring av disse forskriftsendringene medførte endringer av våre nettleietariffer.

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE-RME).