Du er her:
sbanner_kable1.jpg

Magnetfelt

Mange er engstelige for det magnetfeltet som omgir alle elektriske ledninger og apparater.

Omfattende internasjonal forskning på området gjør at kunnskapssituasjonen om elektromagnetiske felt og helse er mer avklart i dag enn tidligere.

 

Er eksponering for magnetfelt i hjemmet forbundet med helserisiko?

Grenseverdien for befolkningen er 100 μT. Verdien er satt 50 ganger lavere enn de laveste nivåene hvor det kan måles effekter på kroppen.

En befolkningsstudie antyder en mulig doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der gjennomsnittsverdien for magnetfeltet i hjemmet er over 0,4 mikrotesla (µT). I Norge vil dette statistisk kunne innebære ett ekstra tilfelle av leukemi ca. hvert sjette år blant barn som er utsatt for magnetfelt fra høyspentledninger i boligen. For andre kreftformer hos barn, og kreft hos voksne, finnes det intet konsistent holdepunkt for at bolig- eller yrkeseksponering for magnetfelt er kreftfremkallende. Når det gjelder eventuell sammenheng med andre helseplager eller symptomer er dataene ikke tilstrekkelige til å trekke konklusjoner.

Hvor stort magnetfelt vil det være i en bolig med en høyspentledning i nærheten?
Et magnetfelt på 0,4 μT vil vanligvis kunne måles i en avstand av ca. 8 - 10 m fra linja

Dersom transformatorkiosken (nettstasjonen) er minst 10 meter unna, vil magnetfeltet være mindre enn 0,4 μT.

Siden det er usikkert hvor mye påvirkning det magnetiske feltet har på mennesker, vil vi ved all ny planlegging av strømnett ta hensyn til:

  • Fornuftig plassering av linje og kabeltrasé i forhold til tettbebygd strøk, og da spesielt i områder der det befinner seg mye barn, for eksempel en barnehage
  • Fornuftig plassering av nettstasjon med hensyn på bolighus
  • Endre trasévalg for å øke avstand mellom ledning og bygg
  • Endre mastetype eller høyde eller flytte master
  • Legge jordkabel, noe som gir redusert magnetfelt

 

Ingeniør Espen Sørlie er vår mann på magnetfelt. Spør han om du er engstelig for magnetfeltet i ditt hus.

Vi har instrument som kan måle magnetfeltet. Ta kontakt med Espen om måling, tlf. 992 87 112. Kanskje feltet er mye mindre enn du frykter.

Se også nærmere opplysninger hos Statens Strålevern.

 

 

Typiske verdier for magnetfelt i hjemmet

Apparat

Avstand i cm

Magnetfelt i μT

Avtrekksvifte kjøkken

40

0,8

Elektriske ovner

30

0,15 - 0,5

Mikrobølgeovner

30

4 - 8

Kaffetraktere

30

0,08 - 0,15

Miksmastere

30

0,6 - 10

Støvsugere

100

0,13 - 2

Komfyr

40

0,25

Kjøleskap

40

0,1

Klokkeradio

40

0,3

TV

40

0,2

Hårtørrere

30

0,01 - 7

Barbermaskiner

3

15 - 1500

Varmekabler i gulv

5

0,2 - 3

Vannseng

10

0,04 - 2,5

Generelt i hjemmene måler vi magnetfelt (uten ytre påvirkninger) mellom 0,003 til 0,3

Magnetfeltet blir mindre desto større avstanden er.