Du er her:
Hender på tastatur

Elhub - Hva er det?

Elhub er strømmarkedets nye datahub.

Elhub sørger for effektiv utveksling av målerverider og kundeinformasjon, og gjør hverdagen din som strømkunde enklere.

Fra 1. februar 2019 ble det nye regler for bestilling, oppsigelse og oppdatering av din kontaktinformasjon. Strømleverandøren din skal heretter utføre disse oppgavene.

Strømleverandøren din blir også det viktigste kontaktpunktet for deg som har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Hva betyr dette for deg som nettkunde?

Etter lansering av Elhub, skal du forholde deg til din strømleverandør, og ikke lenger din netteier ved:

  • Flytting - Bestilling/oppsigelse
  • Endre dine kontaktopplysninger 
  • Spørsmål om faktura og forbruk

Strømleverandøren rapportere endringer til Elhub, som igjen videreformidler nødvendig informasjon til nettselskapene.

 

Hvordan velger jeg en strømleverandør?

På nettsidene til www.strompris.no, finner du oversikt over strømleverandører med ulike strømavtaler.

 

Mer om Elhub

Elhub driftes av Statnett AS, etter pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Elhub er en nøytral datahub skal håndterer all målerdata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Løsningen skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sikker effektiv utveksling av målerverdier og kundeinformasjon ved leverandørskifte, avregning og strømsalg.

Les mer om Elhub på NVE sine nettsider her: https://www.nve.no/stromkunde/elhub/

 

Elhub Web plugin - Min side i Elhub

Elhub er en felles portal for nettselskaper og kraftleverandører i Norge, som gjør at vi får et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene.

Med Elhub får vi blant annet en raskere prosess for leverandørskifter og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne.

Elhub samler forbruksdata fra alle strømkunders målere. Du kan du se informasjon om ditt strømforbruk helt ned på hver time i døgnet.

Strømkundene vil også kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel bidra med analyser for energieffektivisering. 

 

Innlogging
Du kan logge deg inn med elektronisk ID på Elhub sin portal. Her vil du se ditt strømforbruk ned på timenivå, og estimert forbruk for hele året.

Klikk her for å logg inn Min side i Elhub

 

Når skal jeg kontakte nettselskapet?

Du skal fortsatt kontakte nettselskapet ved direkte tilknyttet til ditt strømanlegg ved:

  •        Nytilkopling
  •        Endringer av strømanlegg/tilknytting
  •        Strømbrudd
  •        Forbrukshistorikk hos tidligere strømleverandør, eller ved leveringsplikt

 

Leveringsplikt fra nettselskapet

Ved nytilkoblet målepunkt, har nettselskapet leveringsplikt inntil du har inngått en avtale med en strømleverandør.

Vi anbefaler deg om å inngå en strømavtale med en strømleverandør snarest mulig. Det er dyrere å ligge på en avtale med leveringsplikt fra nettselskapet enn en avtale hos en strømleverandør.

Prisen er regulert av NVE de første 6 ukene. Les mer om leveringsplikten her

Send oss gjerne en henvendelse, vårt kundesenter hjelper deg gjerne.