Du er her:

Enebolig, hytte eller fritidsbolig med evt. hybelleilighet

Til hytte, fritidsbolig eller enebolig legges det en stikkledning enten i fra et kabelskap
eller en stolpe (TFXP 4 x 50).

Vår kabel avsluttes i utvendig tilkoblingsskap. Dette skapet leveres og monteres av installatøren. Måleren plasseres i dette skapet.

Kortslutningsvernet plasseres i kabelskap eller stolpetopp.
For bygninger med hybelleilighet skal hybelleiligheten ha egen måler og eget tilkoblingsskap.

Hovedanlegget dimensjoneres for overbelastningsvern slik:
Hytte/fritidsbolig: max 3x40A både ved 230V og 400V
Enebolig: max 3x63A ved 230V og max 3x40A ved 400V

Det kan søkes om større sikringer.