Du er her:

Strømbrudd

Du kan også holde deg oppdatert på driftsmeldinger ved å følge oss på X / Twitter

 • 10. juni 2024 12:16
  Siste kunde fikk strømmen tilbake kl.12. Strømbruddet skyldes trepåfall.
 • 10. juni 2024 10:43
  De fleste kundene har nå fått tilbake strømmen. Kunder mellom Bergum og Kjørlibråten er fortsatt spenningsløse. Videre varsling til berørte kunder skjer per sms.
 • 10. juni 2024 10:33
  Vi har mottatt observasjon som tilsier trepåfall på linje i Goflebakkvegen. Jobber med seksjonering. Mannskap er på veg ut til feilsted.
 • 10. juni 2024 10:18
  Vi har et pågående strømbrudd mellom Skrautvål og Leira. Seksjonering og feilsøking pågår.
 • 28. mai 2024 18:09
  Nå er feilen rettet og alle har fått strømmen tilbake
 • 28. mai 2024 15:37
  Feilen er nå avgrenset til Faar seter. Her har det brent en stolpe. Utstyr må kjøres. Rettetid anslås til ca 4-5 timer.
 • 28. mai 2024 10:53
  Vi har en høyspentfeil mellom Hølhaugane og Breiset. Mannskap er på vei. Tisleidalen fra Åbjøra til Sanderstølen vil kunne oppleve korte avbrudd under feilsøking.
 • 27. mai 2024 15:24
  Feilen på Sagen trafo er rettet. Alle skal ha fått igjen strømmen nå.
 • 27. mai 2024 11:48
  Vi har en pågående feil på trafo Sagen, Steinsetbygdvegen. Her må det gjøres arbeid under spenning, og det må være noe mindre nedbør før vi kan gjennomføre dette. Vi avventer til været bedres. Forventet rettetid ca 2 timer.
 • 27. mai 2024 00:12
  Linjebrudd er funnet i nærheten av Hovda seter. Åreeld, Hermannstølen og Sinderstølen må utkobles mens det pågår retting Sanderstølen må omkobles og vil oppleve et kort utfall før og etter dette. Rettetid ca 2 timer.
 • 26. mai 2024 21:42
  Feilsted er avgrenset til Fløten, Herkjavegen og Hermannstølen. Feilsøking i det området pågår.
 • 26. mai 2024 20:13
  Vi har en pågående høyspentfeil mellom Nøsen og Fløten. Mannskap er på vei. Ukjent rettetid enda.
 • 30. april 2024 12:47
  Det har vært en linjefeil i høyspenningsnettet som medførte strømbrudd i området Lomen, Vestsidevegen, Syndin og Ålfjell, i dag fra kl.1231 til kl.1237. Normal forsyning er gjenopprettet.
 • 11. april 2024 10:33
  Alle berørte kunder har fått strømmen tilbake.
 • 11. april 2024 10:09
  Strømbruddet er avgrenset til området Gomobu - Skørvestølen. Feilsøking pågår.
 • 11. april 2024 09:31
  Vi har et strømbrudd i området Vaset - Nøsen omegn. Vestsida i Ulnes har vært berørt, men har fått strømmen tilbake. Feilsøking pågår. Strømmen kan komme og gå i perioder.
 • 27. mars 2024 12:52
  Strømbruddet i Robølsvegen er under utbedring. Oppdatering av berørte kunder vil foregå på SMS.
 • 27. mars 2024 10:47
  Det er strømbrudd i Robølsvegen i Heggenes. Montører er på vei.
 • 16. mars 2024 06:16
  Det har vært en kort utkobling av nettet på strekningen fra Lobygda til Vaset og Gomobu. Strømmen er tilbake nå. Årsaken er ukjent.
 • 07. mars 2024 12:43
  Dette er en test.
 • 25. januar 2024 16:04
  Kl.1554 fikk de siste kundene i området Rogndokken tilbake strømmen og strømnettet er tilbake i normal drift.
 • 25. januar 2024 15:28
  Kunder i området Skrautvål - Leira har fått tilbake strømmen. Kunder i området Holdalsfoss - Rogndokken og over til Viste er fortsatt strømløse. Her pågår det feilretting av defekt isolator. Forventet rettetid 1 time.
 • 25. januar 2024 14:40
  Vedrørende feil Leira, Fagernes og Skrautvål. Observasjonen ved Fossen camping er sjekket og det er en defekt isolator. Utstyr og mannskap er på veg for feilretting. Den andre feilen er isolert mellom Djupedalen og Asko.
 • 25. januar 2024 14:08
  Vedrørende feil Leira, Fagernes og Skrautvål. Vi har mottatt en observasjon som tyder på at det er en feil i nærheten av Fossen Camping, det er mannskap på veg for å sjekke. Denne feilen virker til å ha utløst en annen feil i nettet som vi prøver å lokalisere ved seksjonering
 • 25. januar 2024 13:54
  Vi har en større feil i nettet som berører deler av Fagernes, Leira og Skrautvål. jobber med seksjonering og feilsøking. Ny oppdatering rundt 1400.
 • 22. desember 2023 12:24
  Nå skal alle ha fått tilbake strømmen.
 • 22. desember 2023 10:38
  Vi har hatt noe blunk i nettet, men har nå lokalisert feilen til området mellom Sundheim og Weeg som er spenningsløst. Montører er på vei for feilsøkning.
 • 16. desember 2023 19:22
  Feilen i Røn er rettet og alle kunder skal ha fått tilbake strømmen i dette området. Feilen mellom Skrautvål og Røn er avgrenset til forsyningen til Skiferbruddet, feilsøkingen fortsetter for å fine feilkilden.
 • 16. desember 2023 19:14
  Feilen i Røn er rettet og alle kunder skal ha fått tilbake strømmen i dette området. Det seksjoneres for å avgrense hvor feilen mellom Skrautvål og Rogne er lokalisert nå, strømmen vil derfor komme og gå flere ganger for de berørte kundene.
 • 16. desember 2023 18:46
  Det er nå flere vaktlag ute. Ett vaktlag er på veg til Skrautvål for å feilsøke videre på feilen der. Ett vaktlag har funnet feilen i Røn og jobber med retting av feilen, rettetid anslag 2 timer.
 • 16. desember 2023 18:21
  Feilen er observert og virker til å være et tre på linja. Mannskap er på veg for å fjerne det. Det har oppstått en feil nummer 2 i området Skrautvål mot Øystre Slidre. Seksjonering pågår. strømmen vil komme å gå flere ganger.
 • 16. desember 2023 17:58
  Feilen er tilbake. Det kunder som nå var berørt av utfall må belage seg på noen blunk som følge av videre feilsøking utover kvelden.
 • 16. desember 2023 17:03
  Ved prøvekobling virker det til at nettet har stabilisert seg uten at vi har funnet feilen. Alle kunder skal nå ha fått strømmen tilbake. Nettet er lagt slik at færrest mulig kunder blir berørt om feilen skulle komme tilbake. Vi får ikke befart videre før vi får dagslys.
 • 16. desember 2023 16:05
  Strømmen kommer og går for enkelte kunder mellom Tuv og Nesja. Dette på grunn av prøvekoblinger for å finne feilen.
 • 16. desember 2023 15:40
  Feilen er isolert til området mellom Nesja og Tuv. Videre feilsøking pågår.
 • 16. desember 2023 15:11
  Feilen er grovseksjonert til Røn. Mellom Nesja og Viste. Mannskap er på veg for videre feilsøking.
 • 16. desember 2023 15:02
  Vi er kjent med feil i Vestre Slidre/Vaset-området. Feilsøking pågår.
 • 12. desember 2023 07:55
  Test
 • 15. november 2023 23:05
  Da har alle berørte kunder fått tilbake strømmen.
 • 15. november 2023 20:59
  Feil er nå isolert til område Halden mot Hagamerkji. Feil er per nå ikke kjent, men feilsøking pågår.
 • 15. november 2023 20:06
  Vi har en feil som berører området Tisleidalen og innover mot Sanderstølen. Mannskap er på vei ut.
 • 19. september 2023 06:00
  Da har Haganes også fått tilbake strømmen via aggregat.
 • 19. september 2023 04:54
  Feilen er nå lokalisert til trafo Haganes. Her blir det satt aggregat.
 • 19. september 2023 01:16
  Vi har en pågående høyspentfeil i nettet mellom Weeg og Viste forbi Ulnes. Feilsøking pågår, ukjent rettetid foreløpig.
 • 18. august 2023 20:15
  Da har alle kundene tilknyttet trafo Kavli fått tilbake strømmen.
 • 18. august 2023 19:33
  Feilen på trafo Kavli er lokalisert og antatt rettetid er 1 time.
 • 18. august 2023 18:39
  Vi har feil på trafokrets "Kavli" i Skørvestølsvegen. Vaktmannskap er på veg for videre feilsøking.
 • 15. august 2023 11:51
  Oppdatering Vestre Slidre: Feilen er utbedret og alle har fått tilbake strømmen.
 • 15. august 2023 10:43
  Oppdatering Vestre Slidre: Strømbruddet avgrenset til området Hjelle - Slidre sentrum. Kunder mellom Lomen og Slidre vil kunne oppleve at strømmen kommer og går. Feilsøking pågår.
 • 15. august 2023 10:00
  Vi har hatt et strømbrudd i Vestre Slidre, men dette er nå avgrenset til område mellom Lomen og Slidre sentrum. Mannskap er på vei.
 • 10. august 2023 15:19
  Strømforsyningen til våre 35 abonnenter i Lobygda og Hovrudbygda er gjenopprettet og 4 abonnenter i Vestringsbygda har fått tilbake strømmen.
 • 09. august 2023 06:19
  Det er et pågående strømbrudd i området Åbjøra - Tisleidalen. Seksjonering pågår. Strømmen kan komme å gå i perioder.
 • 09. august 2023 04:33
  Da skal alle ha fått tilbake strømmen. Årsaken var en feil på det overliggende nettet som førte til et utfall over et større område i våres nett.
 • 09. august 2023 04:25
  Det er en feil på det overliggende nettet som berører store deler av Beitostølen.
 • 08. august 2023 14:38
  Oppdatering: Det er 35 strømløse kunder i området Håvrudbygde og vestover til Stokke. Berørte kunder er varslet på SMS. Det vil ikke bli iverksatt feilretting i dag. Ny vurdering tas i morgen formiddag.
 • 08. august 2023 09:39
  De fleste på vestsida av Strøndafjorden har fått tilbake strømmen. Unntaket er kunder i Lovegen mellom Stokke og Heggelund. Disse kundene må dessverre belage seg på å bli strømløse inntil området er trygt og feilretting kan påbegynnes.
 • 08. august 2023 08:35
  Det er et pågående strømbrudd fra Førsøddin, vestsida i Ulnes og frem til Vaset seter. Det har gått flere jordskred i området. Vi arbeider med å lokalisere feilen.
 • 08. august 2023 05:38
  Feilen er nå begrenset til et mindre område. Berørte kunder er varslet via sms.
 • 08. august 2023 04:33
  Vi har en pågående høyspentfeil som berører område fra Strandefjorden fritidspark mot Rognåsbakkadn og videre opp til Vaset seter. Feilen er kjent og mannskap er på vei.
 • 17. juli 2023 00:31
  Da har alle berørte kunder fått tilbake strømmen.
 • 16. juli 2023 23:45
  Feilen er nå lokalisert. Rettetid ca. 1-2 timer.
 • 16. juli 2023 23:23
  Vi har en pågående feil i området Skrautvål mot Leira. Feilen er ikke kjent, men mannskap er på vei ut. Noen blunk kan forekomme i forbindelse med prøvekobling.
 • 16. juli 2023 21:05
  Da har alle berørte kunder fått strømmen tilbake.
 • 16. juli 2023 20:33
  Vi har en høyspentfeil i området Heggelund og mot Hippesbygde. Utbedring pågår. Rettetid ca. 2 timer.
 • 09. juli 2023 17:27
  Feilen i Håvrudvegen virker til å være begrenset til to kunder. Videre oppdateringer skjer direkte til kundene.
 • 09. juli 2023 17:08
  Vi har fått melding om en feil Håvrudvegen, montører er på veg for videre feilsøking.
 • 08. juli 2023 18:49
  Feilen er rettet og alle kunder har fått tilbake strømmen.
 • 08. juli 2023 17:32
  Feilen er funnet. Jordlinja har tvinnet seg sammen med faselinje i høyspentnettet. Rettetid avhenger av hvilke skader det har blitt på linjene, men basert på vårt mannskaps førsteinntrykk er antatt rettetid 3 timer.
 • 08. juli 2023 16:42
  i forbindelse med pågående strømbrudd ble det observert smell i en transformator. Mannskap er på veg ut for videre feilsøking.
 • 08. juli 2023 16:36
  Vi er kjent med en feil i Lovegen. jobber med feilsøking.