Du er her:
Ingeniører som planlegger

Skal du bygge

Strøm til bolig eller hytte

Skal du bygge innenfor Griug sitt nettområde?
Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for at planlegging og framføring av strøm kan skje på beste måte.

 

Du kommer i kontakt med oss på følgende måter:

  • Bruk skjema og send inn
  • E-post til post@griug.no
  • Brev til Griug, Spikarmoen 16, 2900 Fagernes
  • Ta kontakt med en installatør som vil hjelpe deg og sender deretter en melding til oss (da trenger du ikke ta kontakt selv)
  • Ring sentralbordet på tlf. 61 36 60 00


Planlegging
I forbindelse med framlegging av strøm vil det kreves en god og forsvarlig planlegging og forskriftsmessig utførelse av våre anlegg.
Selv om det går elektriske ledninger i nærheten av der du skal bygge, betyr ikke det nødvendigvis at disse ledningene har kapasitet eller riktig spenningsnivå for å forsyne ditt hus med strøm.

I våre vilkår for tilknytning står det blant annet:
"Byggherre eller den han bemyndiger bestiller tilknytning senest når byggetillatelse foreligger. Netteier avgjør hvordan stikkledningen skal fremføres, plasseres og hvilken art og dimensjon den skal ha. Fremføring av stikkledning utføres i samråd med anleggseier/bruker og skal være til minst mulig ulempe for denne."

Det er derfor viktig at vi blir gjort kjent med dine byggeplaner så tidlig som mulig, slik at vi sammen med deg og din elektroinstallatør kan koordinere arbeidet mot for eksempel opparbeidelse av vei, vann og avløp, telekabler etc.

 

Behov for byggestrøm
Ofte vil det være behov for "byggestrøm" i anleggsperioden.
Det bestiller du her.