Du er her:

Gjenåpning av stengt anlegg

Når et anlegg er frakoblet/stengt må det ikke kobles inn av andre enn nettselskapet Griug.
Brudd på denne bestemmelsen medfører straffeansvar, jfr. § 8 i Standard Nettleieavtale.

  • Hvis anlegget på ny gjøres aktivt før 12 måneder er gått, må det betales fastavgift for et helt år.
  • Hvis du ikke bestiller ny tilkobling før det har gått tre år må du påregne å betale nytt anleggsbidrag.

Nettselskapet står fritt til å fjerne stikkledningen og den del av distribusjonsnettet som tjener til forsyning av en installasjon/anlegg som har vært uten nettleiekunde i minst tre år.
Ref. Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Klikk her for standardavtaler

Gateadresse, gårds- og bruknr., postnr.