Du er her:
Planlegging

Endringer på eiendom

Skal du gjøre endringer på eiendommen din og det elektriske anlegget utendørs er i veien?

Endringer kan være:

  • Bygge på eller endre huset slik at ledningen inn ikke lenger passer
  • Ha inntaket på en annen bygning
  • Gjøre noe med veg eller terreng slik at stolpe(r) eller kabel må flyttes


Snakk gjerne med en av våre ingeniører på forhånd.
De vil finne fram til anlegget på kartet og se hva slag el-nett vi har i området rundt deg.

 

Du kommer i kontakt med oss på følgende måter: