Du er her:

Strømstøtte for husholdninger juli 2023

tirsdag 01. august 2023

Støttesats for juli ble 0 øre/kWh for prisområde NO1 (Oslo)

I juli var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) ca. 37 øre/kWh. I NO2 (Kristiansand) var gjennomsnittsprisen på ca. 69 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) var gjennomsnittsprisen ca. 29 øre/kWh og NO4 (Tromsø) ca. 22 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for juli for kunder i noen av disse prisområdene. 

På RME sine nettsider finnes informasjon om månedens støttesats. Les mer her

Gjeldende rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumsbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Les mer om strømstøtten på våre nettsider her

Reguleringsmyndighetene for energi i NVE (RME) administrerer ordningen overfor nettselskapene, les mer her