Du er her:

Strømstøtte for husholdninger august 2023

fredag 01. september 2023

Støttesats for august ble 0 øre/kWh for prisområde NO1 (Oslo)

I august var gjennomsnittsprisen for NO2 (Kristiansand) ca. 73 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 3 øre/kWh. I de resterende prisområdene var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for august for kunder i noen av disse prisområdene. 

På RME sine nettsider finnes informasjon om månedens støttesats. Les mer her

Gjeldende rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumsbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Les mer om strømstøtten på våre nettsider her

Reguleringsmyndighetene for energi i NVE (RME) administrerer ordningen overfor nettselskapene, les mer her