Du er her:
Magne hjelper deg med kabelpåvisning

Geomatikk overtar kabelpåvisning i Griug sitt nett

torsdag 01. februar 2024

Griug går fra 18. mars 2024 over til å benytte Geomatikk og Ledningsportalen.no for påvisning og peiling av høy- og lavspenningskabler. Dette vil medføre endring for deg som graver og bestiller påvisning av Griug.

Opprinnelig oppstart er utsatt en uke, fra 11 til 18. mars, grunnet dataproblemer hos leverandør.

Geomatikk vil fra om med 18. mars 2024 overta ansvaret for påvisning og peiling av høy- og lavspenningskabler på vegne av Griug.
Dette vil medføre at alle bestillinger av påvisning/kabelpeiling nå må bestille dette i Ledningsportalen.no eller på telefon 915 09 146 (hverdager 07:30 - 15:30).

Det er viktig å merke seg at man kan bli bli ilagt et gebyr for påvisning. Bestilles påvisning med mer enn 5 virkedagers frist, vil påvisning være gratis for bestiller. Dersom kabelpåvisning bestilles innen 5 virkedager fra bestillingstidspunktet vil du som bestiller bli fakturert denne kabelpåvisningen av Geomatikk (på vegne av Griug).

Les mer om kabelpåvisning i Griug sitt nett her.

 

Priser og vilkår:
https://ledningsportalen.no/tjenester/gravemelding-og-kabelpavisning/priser-og-vilkar-gravemelding/

Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2986?q=forskrift%20om%20innm%C3%A5ling