Du er her:
Planlegging på kart

Aktivering av HAN-port

AMS-måleren har en lokal HAN-port (Home Area Network). HAN-porten gir deg som kunde tilgang til relevant informasjon om eget forbruk og kvaliteten på strømleveransen. Flere ulike tjenesteleverandører leverer smarthjem-tjenester basert på data fra HAN-porten.

I henhold til gjeldende forskrifter, og bransjens personvernstandard, må kunden (eier) bestille åpningen av HAN-porten før den kan tas i bruk. Det er vi som nettselskap og eier av måleutstyret som er ansvarlig for å åpne/lukke HAN-porten.

For åpning eller lukking av HAN-port, benytt skjemaet under.

Det vil normalt ta ca. en uke fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. 

Ønsker du å få stengt HAN-porten igjen, benytter du skjemaet under eller kontakter Griugs kundesenter.

Alle data som kan sendes via HAN-porten skal stilles kostnadsfritt til disposisjon for kunden. Kostnader til åpning og stenging av HAN-porten dekkes av nettselskapet.

 

Hva skjer med dataene til kunden

Det er kunden har eiendomsrett til data som leveres over HAN-porten. Kunden selv bestemmer hvem som skal kunne koble seg til HAN-porten, og som dermed har tilgang til dataene. Kunden kan velge å kun bruke dataene selv, eller gi en ekstern tredjepart adgang til dataene. Griug AS har ikke noe ansvar knyttet til dataene som hentes ut via HAN-porten, ei heller om de kommer på avveie. Det presiseres at data som hentes ut via HAN-porten ikke er kvalitetssikret og kan derfor ikke benyttes i avregning mm.
Hva dataene brukes til, hvor lenge de lagres, samt hvordan de eventuelt kan slettes, bestemmes av kunden eller avtales mellom kunden og tjenesteleverandøren (tredjepart eller strømleverandør). Griug vil ikke ta imot, lagre, eller behandle data som leveres over HAN-porten.

 

Sikkerhet

Alle data som leveres over HAN-porten er ukryptert. Det er kunden som er ansvarlig for fysisk sikring av HAN-porten, og data som leveres ut av HAN-porten

 

Leverandører av utstyr som leser og viser informasjon fra HAN-porten

Griug AS leverer ikke utstyr for tilkobling til HAN-porten, eller smarthjem-tjenester. Griug sin rolle er å gjøre kunden sine forbruksdata tilgjengelig via HAN-porten. Griug har, som en nøytral netteier ikke anledning til å anbefale leverandører av utstyr som kan kobles på HAN-porten.

 

Praktisk informasjon

Dersom du ønsker å koble måleutstyret ditt til tredjepartsleverandører (og ev. utstyr) må HAN-porten i måleren din aktiveres og modul bestilles. HAN-funksjonaliteten åpner vi for deg i våre system og du kobler modulen inn under dekselet over displayet på måleren.

Det er kun eier av adressen/anlegget som kan be om å åpne eller lukke HAN-porten.

Modulen kan vi sende mot et portogebyr eller den kan hentes på vårt kontor, Spikarmoen 16, Fagernes mellom 08:00 og 15:30.

Datablad HAN-modul (pdf)

Fyll ut skjemaet under.

Fyll ut skjema

Målernummeret finnes på strømmåleren og din faktura.
Eventuelle kommentarer legges inn her.