Du er her:
Kaffe i Griug-kopp

Valdres Energi Nett AS er blitt Griug AS

fredag 12. november 2021

Mandag 15. november endrer Valdres Energi Nett navn til Griug. Endringen er som følge av et myndighetskrav som trer i kraft fra 1. januar 2022.

Kravet pålegger norske nettselskap å endre navn etter strenge kriterier. For vår del medfører det et helt nytt selskapsnavn og logo der verken Valdres eller Energi kan være med.

15. november 2021 starter et nytt kapittel for oss som nettselskap. Vi legger Valdres Energi Nett bak oss og går framtida i møte med nytt navn og ny logo.

 

Hva betyr Griug

Griug er et dialektord som betyr å være tidlig oppe.

Våre ansatte står opp tidlig hver dag for å utføre vårt samfunnsoppdrag. Våre kunder skal være trygge på at strømnettet fungerer.

Vi er alltid i farta, og du møter oss kanskje på tur til dagens gjøremål, eller skimter oss i det fjerne i toppen av en stolpe.

Verdier som vi ønsker å kommunisere gjennom det nye navnet Griug er tilstedeværelse, forutsigbarhet og pålitelighet. Våre ansatte våkner først og tenner lyset. Vi er forberedt, flittige, friske og raske, alltid beredt, i alt slags vær og i alle situasjoner.

 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte silte spørsmål. Lurer du på noe som du ikke finner svar på her, er du velkommen til å kontakte oss på telefon 613 66 000 eller på epost post@griug.no.

Q: Hvorfor bytter dere navn?

A: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (RME) har vedtatt at alle landets nettselskap skal bytte navn. Dette skal gjennomføres innen utgangen av 2021, og bakgrunnen for dette er at nettselskapet i et energikonsern ikke skal ha samme navn som morselskapet eller søsterselskap som holder på med kommersiell virksomhet.

Morselskapet skal fortsatt hete Valdres Energi. Det medfører at Valdres Energi Nett må skifte navn og profil der verken Valdres eller energi kan inngå i selskapsnavnet, derav navnet Griug.

En navneendring vil gjøre det enklere for våre kunder å skille nettselskapet fra morselskapet og de andre datterselskapene i konsernet som holder på med konkurranseutsatt virksomhet. Nettselskapet har monopol på sine linjer og holder ikke på med konkurranse, og derfor er det viktig å vise en tydelig forskjell med eget navn og logo.

Q: Hva betyr navneendringen for meg som kunde?

A: Det at Valdres Energi Nett bytter navn til Griug har ingen praktisk betydning for deg som kunde.

Vi og vårt oppdrag er fremdeles det samme som det alltid har vært. Vi skal fortsette å drifte og vedlikeholde være linjer akkurat som før, og sørge for at våre kunder har en stabil og sikker strømforsyning.

Q: Hva betyr Griug?

A: Griug er et dialektord som betyr å være tidlig oppe.

Våre ansatte står opp tidlig hver dag for å utføre vårt samfunnsoppdrag. Våre kunder skal være trygge på at strømnettet fungerer.

Vi er alltid i farta, og du møter oss kanskje på tur til dagens gjøremål, eller skimter oss i det fjerne i toppen av en stolpe.

Verdier som vi ønsker å kommunisere gjennom det nye navnet Griug er tilstedeværelse, forutsigbarhet og pålitelighet. Våre ansatte våkner først og tenner lyset. Vi er forberedt, flittige, friske og raske, alltid beredt, i alt slags vær og i alle situasjoner.

Q: Hva er et nettselskap?

A: Et nettselskap har monopol på strømnettet i et bestemt område. Griug eier strømnettet i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Dette innebærer at vi har det fulle ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet i disse kommunene. Hos oss arbeider over 30 ansatte, med montører, ingeniører og planleggere.

Du som kunde betaler nettleie til oss for å være tilknyttet linjenettet og dermed få strøm inn til din bolig eller hytte. Nettleieinntektene er regulert av myndighetene. Halve nettleia består av offentlige avgifter og ulike kostnader som Griug er pålagt å kreve inn på vegne av andre, blant annet staten. Resterende blir brukt til å vedlikeholde strømnettet.

Q: Hvorfor er det monopol på strømnettet?

A: Ville konkurranseutsatt strømnett vært bedre for kundene? Og med monopol - hvordan kan man sikre at ikke nettselskapene bare gjør som de vil?

Infrastrukturen til strømnett gjør store inngrep i naturen og er svært kostbart å bygge ut. Se for deg svære områder med parallelle strømnett i ditt nærmiljø. For hver kunde som er knyttet til en strømkabel, så blir nettleien rimeligere ved at kostanden fordeles på flere. Ved parallelle strømnett ville det ikke bare blitt store inngrep, men også økte kostnader i infrastruktur.

Dette er årsaken til at infrastrukturen er etablert som monopol, men strømmen som fraktes i linjene kan du som sluttkunde kjøpe fra akkurat hvem du vil uavhengig av nettområde.

For å sikre at kundene blir godt ivaretatt er nettmonopolet strengt regulert av Reguleringsmyndighet for energi (RME). De regulerer hvor mye som kan tas i nettleie og har forskrifter for kvalitet. Visste du også at nettselskapene kan kreve inn mindre nettleie for hver gang det oppstår et strømbrudd? Dette kommer kundene til gode, men er også et godt incentiv for at nettselskapene skal gjøre godt vedlikehold og investere i strømnettet.

Det å ha monopol på driften av nettinfrastruktur er et stort ansvar som vi tar på største alvor. Strømnettet vi drifter finansieres av kundene våre, og våre vurderinger skal ivareta både det samfunnsøkonomiske og sluttkundenes behov. Linjenett og kabler har også svært lang levetid, og beslutninger vi gjør i dag skal stå sterkt i 50 år. I årene som kommer tror vi at vi kommer enda tettere på kundene våre, og at vi må ha et sterkere samarbeid for å sikre nok kapasitet og bedre utnyttelse av strømnettet. Dette samarbeidet ser vi frem til!