Du er her:
  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsbolig


Kundene må selv ta kontakt med nettselskapet og legge frem nødvendig dokumentasjon for å ha rett på støtte

 

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om strømstønad. Forskriften inkluderer nå de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger.  

Se pressemelding fra Regjeringen her

Endringen innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, er satt til 18. januar 2023


Nødvendige dokumentasjoner oversendes nettselskapet:

  • Folkeregistrert bostedsadresse på fritidsboligen før 18.01.2023
    - Kan motta støtte ved å fremlegge bostedattest fra Skatteetaten
      Evt. Skjermdump fra "Mine opplysninger i Folkeregisteret" med reg.dato
    -
    Etterbetaling av strømstøtte fra september 2022

  • Folkeregistrert bostedsadresse på fritidsboligen etter 18.01.2023 
    - Kan motta støtte dersom det fremlegges Midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål
    fra kommunen 
    - Oppstart strømstøtte fra vedtaksdato fra kommunen
    - Ingen krav om bostedsattest fra Skatteetaten

Les mer på RME-NVE her

Strømstøtten utbetales på første mulig faktura etter mottatt dokumentasjon.
For de aller fleste vil stønaden komme på faktura for februarforbruket som utstedes i mars. Dokumentasjoner mottatt etter fristen, utbetales på neste faktura i april.