Du er her:

Ny nettleie fra 1. januar 2023

fredag 02. desember 2022

Griug innfører ny nettleiemodell for sine kunder fra og med 1. januar 2023.

Nasjonale myndigheter har tidligere bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie i løpet av 2022/2023. Du får nå muligheten til å påvirke din nettleiepris ved å jevne ut av forbruket ditt gjennom døgnet. Målet er at vi skal bruke strømnettet mer effektivt for å spare penger og skåne naturen for unødvendige investeringer og inngrep. Regler for hvordan tariffer skal utformes er regulert i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Les mer om vår nye nettleie her