Du er her:

Nettleietariffer 2021 med varsel om forskriftsendring i tariffmodell

mandag 01. februar 2021

Våre nettleietariffer blir uforandret fra 01.01.2021 bortsett fra elavgiften som økes til 20,86 øre/kWh inkl. mva

 

 

NVE-RME innfører i 2021 nasjonale endring i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføring av disse forskriftene vil medføre endringer av våre nettleietariffer. Forskriften planlegges innført 1. juli 2021, men en utsettelse til 1. januar 2022 er ikke usannsynlig. Ved en ev. endring av tariffmodell blir våre nettkunder varslet i god tid på forhånd. Les mer om dette her

 

Nettleietariffer fra 01.01.2021 finner du her