Du er her:
Linjer i vakker natur

Linjerydding i Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre

Som et ledd i vedlikeholdet av høyspentnettet skal nå Griug utføre linjerydding langs høyspentlinjene i Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. 

Strekningene som vil ryddes denne gang er i områdene Leira, Aurdal, Kollstadbygda, Robølsbygda, Yddin og Vangsjøen med avgreninger.

Arbeidet vil foregå utover våren, sommeren og høsten. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Grunneiere blir også varslet på SMS.

Eventuelle spørsmål rettes til Griug AS på tlf. 613 66 000 eller epost post@griug.no.