Du er her:
Mast og linjer

Linjerydding Volbu – Rudi – Plassane

Som et ledd i vedlikeholdet av høyspentnettet skal nå Griug utføre linjerydding langs høyspentlinjene på strekningen Storefoss - Volbu - Rudi - Plassane med avgreninger.

Arbeidet vil foregå utover sommeren. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Eventuelle spørsmål rettes til Griug AS tlf. 61366000 eller post@griug.