Du er her:

Linjerydding Vestre Slidre og Nord-Aurdal

fredag 07. september 2018

ValdresEnergi Nett skal nå utføre linjerydding langs høyspentlinjene på strekningen Prøven – Vaset - Lehovd, med avgreninger. Det vil også bli ryddet på strekningen Tingnes kirke – Asko/Leira.

Skog som blir felt blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Spørsmål rettes til ValdresEnergi Nett tlf. 61 36 60 00