Du er her:
Mast og linjer

Linjerydding Lomen - Skjel - Kalvedalen

Som et ledd i vedlikeholdet av høyspentnettet skal nå Griug utføre linjerydding langs høyspentlinjene på strekningen Lomen - Skjel - Kalvedalen med avgreninger.

Arbeidet vil foregå utover sommeren og høsten. Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom. Eventuelle spørsmål rettes til Griug AS tlf. 61366000 eller post@griug.