Du er her:

Linjerydding, kanthogst med helikopter

Som et ledd i vedlikehold av høyspentnettet skal Griug AS utføre kanthogst med bruk av helikopter. 

Arbeidet blir utført ved å kviste trær som står langs kantene av linjetraseen. Formålet er å opprettholde avstandskravet til vegetasjon og forebygge trefall i høyspentnettet.

Arbeidet vil foregå i områdene Fasle kraftstasjon – Nedre Haugene, avgreiningene Fuglei og Toppen. Åbjørstølen – Liaset. Vasetdansen – Langehaugen.  Holdalfoss – Rogndokken. Karihus – Leirin. Fosheim – Skrøviken – Hamre. Einangsundet – Nesja- Sjukeheimen – Magistad. Eggeåsen – Skjel- Raudalen.

Forventet oppstart av arbeidet er uke 42 med varighet i ca. en måned, med værforbehold. Noe lokal støy må påregnes. Helikopterselskapet Heliwest Oy skal utføre arbeidet.

Eventuelle spørsmål rettes til Griug AS på tlf. 613 66 000 eller post@griug.no