Du er her:
Mast og linjer i vakker natur

Linjerydding i Vestre Slidre

Som et ledd i vedlikeholdet av lavspentnettet, og fortsatt noe opprydding etter stormen i høst, utfører nå Griug AS linjerydding langs lavspentlinjer i områder i Vestre Slidre. 

Arbeidet vil denne gang foregå i områdene Nesja - Røn - Rogndokken.

Arbeidet vil foregå utover våren.

Skog som blir felt ned blir kvistet og virke er grunneiers eiendom.

Eventuelle spørsmål rettes Griug AS på tlf. 61366000