Du er her:

Linjerydding i Nord-Aurdal

Som et ledd i vedlikeholdet av høyspentnettet skal nå Valdres Energi Nett utføre linjerydding langs høyspentlinjer i Nord-Aurdal kommune.

Dette gjelder strekningen Fasle – Lo - Ulnes – Vaset Sæter, og Rudi – Strønd – Weeg, med avgreninger.

Arbeidet vil foregå fra 2. august og utover høsten.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Eventuelle spørsmål rettes til Valdres Energi Nett tlf. 61366000