Du er her:

Linjerydding i Øystre-Slidre

fredag 21. august 2020

For å sikre omgivelsene og leveringssikkerheten skal det ryddes skog langsmed linjene våre.

Som et ledd i vedlikeholdet av linjenettet skal nå Valdres Energi Nett utføre linjerydding langs høyspent - og lavspentlinjene i områdene Kolstadbygda, Tingvang – Hansegård og Robølsbygda – Yddin - Vangsjøen, med avgreninger. Arbeidet vil foregå i høst og vinter.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Eventuelle spørsmål rettes til Valdres Energi Nett tlf. 61366000 eller svein.hegge@valdresenergi.no.