Du er her:
Mast og linjer i vakker natur

Linjerydding 2022

Som et ledd i vedlikeholdet av høyspentnettet skal Griug utføre linjerydding langs høyspentlinjer i Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. 

Områdene det skal ryddes i er Skammestein - Dale, Heggebygda, Volbu - Rudi, Lomen – Kalvedalen, Neste – Prøven, Skrautvål og Fagernes med avgreninger.

Arbeider starter i sommer og vil foregå utover høsten og vinteren.

Skog som blir felt ned blir kviset, og virke er grunneiers eiendom. Grunneiere vil bli varslet på SMS.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Griug AS på tlf. 613 66 000 eller epost post@griug.no